Insändare: Natura 2000 – fortsatt dialog behövs

Förslaget om utvidgning av Natura 2000 har fått mycket kritik i sommarens öländska medierapportering och insändare. Efter år av torka och foderbrist är det lätt att förstå oron för att nya myndighetsrestriktioner ska spä på svårigheterna ytterligare. Samtidigt kan Natura 2000 möjliggöra ett långsiktigt stöd för djurhållningen på östra sidan, något som knappast nämnts i den pågående diskussionen.
Insändare • Publicerad 13 september 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Den ekonomiska ersättningen till djurhållning på sjömarkerna betyder idag en del. Med Natura 2000 ökar förutsättningarna att på sikt rikta mer resurser till ersättning för skötseln”.
”Den ekonomiska ersättningen till djurhållning på sjömarkerna betyder idag en del. Med Natura 2000 ökar förutsättningarna att på sikt rikta mer resurser till ersättning för skötseln”.Foto: Peter Boström

Processen att utvidga Natura 2000 pågår nu inom hela unionen. Här har de öländska sjömarkerna två förutsättningar som på ett avgörande sätt skiljer sig från en stor del av de övriga EU-regionerna och deras naturtyper.

För det första är sjömarkerna på Öland helt beroende av fortsatt beteshävd för att behålla sin karaktär och sitt värde för fågellivet. Utan betande djur försvinner det vi känner som den öländska naturen. Om detta verkar alla berörda parter vara överens.

För det andra är den nuvarande skötseln av Ölands sjömarker i samklang med en hållbar utveckling. I andra EU-regioner har högintensiv jordbruksdrift orsakat betydande miljöproblem och här kan man anta att Natura 2000 kan ställa krav på förändring. På östra Öland däremot är det förutsättningar för kontinuitet i pågående markanvändning som behövs, inte drastiska inskränkningar i brukandet. Här finns en möjlig konkurrensfördel som indirekt kan gynna ökad självförsörjningsgrad.

.Den ekonomiska ersättningen till djurhållning på sjömarkerna betyder idag en del. Med Natura 2000 ökar förutsättningarna att på sikt rikta mer resurser till ersättning för skötseln. Den fortsatta hävden av de öländska sjömarkerna är av europeiskt allmänintresse ur natur-, rekreations och upplevelsesynpunkt och det finns ingen anledning att tro att det intresset minskar.

Så vad är då problemet? Det tycks till stor del handla om brist på förtroende mellan markägare och myndigheter. Och inte blir det bättre av försöken att vinna politiska poänger på förenklade budskap i frågan. Länsstyrelsen avkrävs snabba besked men det finns inga på förhand angivna detaljregler för Natura 2000. Den praktiska tillämpningen behöver istället växa fram i en lokal, kontinuerlig och prestigelös dialog som också tar hänsyn till behoven av vatten och förnybar energi. Det kommer att ta tid men med utgångspunkt i gemensamt mål att slå vakt om djurhållningen på östra sidan borde förutsättningarna finnas.

Olof Johansson, Solberga