Insändare: Mörbylånga kommun länets jumbo – igen

Svenskt Näringsliv redogjorde under försommaren för det lokala företagsklimatet. En studie som görs årligen och som visar att Sverige utvecklas positivt, Kalmar län ligger stabilt på rikssnittet och placerar sig på plats 11 av 21. 1274 har svarat på enkäten och i år har även politiker som sitter i respektive kommunfullmäktige erbjudits svara.
Insändare • Publicerad 17 augusti 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Moderaterna vill se mer arbete kring näringslivsfrågor.
Moderaterna vill se mer arbete kring näringslivsfrågor.Foto: Natalia Johansson

Mörbylånga kommun kammar hem årets lägsta betyg och intar återigen jumboplatsen i länet, med 2,9 av 6 möjliga i betyg, och lyckas inte heller uppnå godkänt i mer än hälften av frågorna. Den låga nivån kommunen ”stabiliserat” sig på sammanfaller inte helt oväntat med den nya vänstermajoritetens tid vid rodret. Svarsfrekvensen är bra, nästan 60 procent. Det visar på ett engagemang i Mörbylånga kommun för förändring. Än så länge har inte S och C bemödat sig göra något åt saken, fast de omgående borde kavla upp ärmarna och börja jobba för att kommunen ska lämna bottenträsket.

Den dåliga dialogen med politikerna liksom tjänstemännens attityder visar på att det finns mycket att göra, medvetenheten om problemen är trots allt befintlig. Kommunen kan påverka företagsklimatet genom tillämpning av lagar och regler liksom politiska vägval och attityd gentemot företagare. Både Svenskt Näringsliv, Företagarna samt de som driver företag i vår kommun är tydliga med vad som behövs göras. Ett steg i detta är exempelvis omsätta näringslivsstrategin i praktiken, förändra attityden gentemot kommunens företagare och öka servicenivån i bland annat myndighetsutövning och inte minst bemötande.

Nu i höst presenteras näringslivsrankingen, senast hamnade Mörbylånga på 274:e plats av 290 kommuner. I och med att vårens notering kan ses som ett förhandsbesked, och den politiska majoritetens totala passivitet i även denna fråga, bävar vi för resultatet. Vi Moderater har föreslagit ett antal åtgärder för att förbättra det lokala näringslivsklimatet. Det handlar om servicegarantier, 24-timmarsservice, utmaningsrätt, upphandlingar, lokaler till näringslivet och ett gemensamt näringslivsarbete med Borgholms kommun. Dessa åtgärder är fria för den politiska majoriteten att anamma, vi sätter inte prestige i frågan – bara kommunen tar sig ur dödläget i bottenträsket som S, C och V verkar oförmögna att ta oss ur.

Carl Dahlin

Ulrik Brandén

Liv Stjärnlöf

Moderaterna i Mörbylånga