Annons

Insändare: Möjliggör utvärdering av bemötande i vården

Den som söker vård kan ofta vara i ett utsatt läge, antingen fysiskt eller psykiskt, alternativt båda. Då är det särskilt viktigt att den eller de som möter patienten inte bara agerar korrekt utifrån profession utan även bemötande.
Publicerad 19 mars 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carl Dahlin (M) oppositionsråd i Region Kalmar.
Carl Dahlin (M) oppositionsråd i Region Kalmar.

Det är inte alltid det går som önskat, vissa blir aldrig friska – medan andra råkar ut för onödigt lidande. I det senare fallet finns det möjlighet att göra sin röst hörd i patientnämnden.

I den blankett som används i sammanhanget finns idag inte en möjlighet att kommentera eller värdera det bemötande patienten fått. För att eftersträva god vård liksom ett gott bemötande i andan av ”varje dag lite bättre” vore detta önskvärt. För patienten är det en fråga om kvalitet och för medarbetarna en del i förbättringsarbetet. Dessutom kostar inte bemötande något.

Annons

Därför vill vi Moderater att Region Kalmar län möjliggör utvärdering inom området ”bemötande av personal” i den blankett som lämnas in till patientnämnden.

Carl Dahlin (M), Södra Näsby, vice ordförande personalutskottet Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons