Annons

Insändare: Moderaterna säger nej till att flytta sexorna från Slottsskolan

På senhösten 2020 beslutade utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att flytta klass 6 på Slottskolan till våra `småskolor` Viktoriaskolan, Köping skola, Gärdslösa skola och Rälla skola. Moderaterna (FÖP mfl) reserverade sig mot beslutet av huvudsakligen 3 skäl:
Publicerad 18 februari 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Moderaterna vill att sexorna ska vara kvar på Slottsskolan.
Moderaterna vill att sexorna ska vara kvar på Slottsskolan.Foto: Arkiv

1. Pedagogiska perspektivet

Med de små klasser (mellan 6-18 elever) som finns i flera av våra små skolor får vi sannolikt en ökning av så kallade årskursblandade klasser (fd B-klasser). Detta innebär både kompetensproblem (lärare utbildas inte idag i årskursblandade klasser och ju högre upp i klasserna desto svårare att undervisa i denna form) och därmed utbildningsnivå.

Annons

Till detta så är det en stor majoritet som vill vara kvar på Slottskolan. Det finns här olika åsikter men inga som är så grava att det motiverar en så stor förändring.

2. Kapacitet i våra skolor

Sen 2013/14 fram till planeringshorisonten 2025/26 ökar glädjande nog Gärdslösa skola med ca 65 elever. Samtidigt minskar Viktoriaskolan, Köping skola och Rälla skola med över 100 elever. Detta innebär att vi trots ökningen i Gärdslösa har en överkapacitet av elevplatser i kommunen.

En flytt av 6:orna innebär att kapaciteten i Gärdslösa måste ökas utöver nödvändig anpassning till elevutvecklingen. Detta innebär att vi lägger mer skattekronor på kapacitet i stället för att säkerställa resurser för pedagogik (lärare, datorer, material mm).

3. Ekonomi

Med nybyggnationen av Åkerboskolan, med minskat totalt elevunderlag samt utflyttning av 6:orna från Slottskolan så ökar kostnaderna med 10-12 mkr. Besparingar av denna storlek är inte lätt att genomföra och majoriteten kommer att hållas ansvariga för hur dessa besparingar ska hanteras.

Observera att Moderaterna är mycket glada över utvecklingen på den fina östra sidan och förväntar att den kan utvecklas. Vi minns den tråkiga tiden med stängningen av Runsten skola och att då Gärdslösa nu växer som det var tänkt är mycket glädjande.

Skolan ska anpassas för god arbetsmiljö men skolledning och majoritet måste hantera helheten där vi självklart är behjälpliga.

Moderaterna säger nej till flytt av 6:orna från Slottskolan.

Carl Malgerud, Oppositionsråd

Annons

Björn Andreen, 2.v ordf Utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons