Insändare: ”Måste börja mäta nedskräpningen”

Alla svenska kommuner ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ha både mål och åtgärder i sina avfallsplaner för att minska nedskräpningen. Men för att kunna göra något åt problemet måste man först veta omfattningen av det.
Publicerad 6 oktober 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ingen vill leva i en skräpig kommun”.
”Ingen vill leva i en skräpig kommun”.Foto: Arkiv

Håll Sverige Rent utvecklade redan 2009 en metod för skräpmätning i samarbete med SCB. En metod som nu varit tillgänglig för kommunerna i tio år. Trots att skräpet numera står högt på agendan är det endast 33 av Sveriges 290 kommuner som genomfört skräpmätningar 2019.

Vikten av mätningar är också uppmärksammat i statens offentliga utredning ”Det går om vi vill – Förslag till en hållbar plastanvändning (SoU 2018:84)”. I utredningen står det tydligt att övervakning och mätning av skräp är förutsättningar för att kommunerna ska kunna fatta beslut om rätt åtgärder och styrmedel för att minska problemet med nedskräpning.

Att arbeta förebyggande mot nedskräpning kan dessutom minska kommunernas kostnader. Nedskräpningen i Sverige beräknas kosta omkring två miljarder varje år, pengar som skulle kunna gå till så mycket annat.

Det finns också bevis för att kommuner som arbetar systematiskt med mätningar, mål och åtgärder får goda resultat. Ett exempel på det är Uppsala kommun, som har genomfört skräpmätningar under snart tio år. Genom mätningarna har kommunen fått den kunskap som krävs för att placera ut papperskorgar på rätt ställen. Man har dessutom infört stadsvärdar, inlett samarbeten med näringsidkare och ökat dialogen med medborgarna. Åtgärder som har lett till att nedskräpningen halverats och tryggheten för medborgarna har ökat.

Ingen vill leva i en skräpig kommun och arbetet i Uppsala visar att det faktiskt är möjligt att minska nedskräpningen. Men för att lyckas måste arbetet göras både systematiskt och långsiktigt. Vi uppmanar därför alla kommuner i Kalmar län att genomföra regelbundna mätningar av nedskräpningen. På så sätt kan kommunerna öka trivseln, förbättra miljön och samtidigt spara pengar.

Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent