Insändare: ”Märkligt att det inte förs en dialog med medborgarna”

Inför den planerade nybyggnationen av särskilt boende för 80 personer i Borgholm.
Publicerad 24 november 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En skiss som visar möjlig utformning för nytt boende vid Ekbacka.
En skiss som visar möjlig utformning för nytt boende vid Ekbacka.

Det är märkligt att det inte förs en dialog med medborgarna! Vid kontakt med styrande politiker hänvisar de till att det är arbetsmaterial och därför inte tillgängligt för den breda allmänheten.

Var kommer de boende ifrån, är det enbart Borgholm? Kommer det inga från den östra sidan?

Särskilt boende måste ligga på marknivå med tanke på utrymning och möjlighet till att ta del av utemiljön. Det skall vara integrerat med samhällsservice. En central placering kan bidra till att de blir mer aktiva och deltagande i samhällets utbud.

Boendemiljön skall vara utformad så att det underlättar att leva så självständigt som möjligt och innehålla resurser som behövs för att ge stimulans i vardagen.

Boendet skall utformas så att närstående känner tillhörighet.

Vid utformandet av boendet skall aktuella forskningsrön användas.

Om de beslutande politikerna inte klarar av att ta till sig kunskapen från aktuell äldreforskning kanske de skall börja med att föra en dialog med invånarna.

Kaj Axelsson