Insändare: ”Man håller på sin egen Socken”

Svar på insändaren om Hembygdsföreningarnas framtid.
Publicerad 9 april 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ellinor Jonsson, hembygdsförbundets ordförande.
Ellinor Jonsson, hembygdsförbundets ordförande.

För cirka 30 år sedan fanns en oro om hembygdsrörelsens fortlevnad och om det bara var knätofs och så vidare. När jag tillträdde som ordförande för Ölands Hembygdsförbund 2016 startade jag med att läsa alla protokoll från 1953 till idag och såväl våra egna, som föreningarnas protokoll visar att oron som fanns då finns inte alls på samma sätt idag. Det som är lika då som nu är avsaknaden av den yngre generationen.

Din insändare tar ju bland annat upp frågan om hembygdsföreningarnas höga medlemsålder samt filmen om Torslundas hembygdsförening och vad den är. Frågan om medlemmarnas höga ålder diskuteras inom hembygdsrörelsen från norr till söder. Heimbygda, Jämtland och Härjedalens hembygdsförbund slutade älta frågan och gick från prat till handling. De sökte, och fick offentliga medel till ett föryngringsprojekt som benämns ”Så blir vi Yngre”. De inriktade sig på att få in nya yngre ledamöter och det har skett en tydlig attitydförändring. För det är i Styrelsen som förutsättningarna ges till en förändring. Det är i Styrelsen förslagen till föryngring hanteras. Vi är däremot dåliga på att kommunicera detta till den yngre generationen.

Tyvärr hade jag inte möjlighet att se filmen om vad en hembygdsförening är som visades på Torslundas årsmöte men jag tvivlar inte på slutsatserna. Samtidigt är jag övertygad om att svaren skulle bli annorlunda om man ställde frågan ute i byarna. Där är barnen och ungdomarna så vana vid att det finns en hembygdsgård alternativ en bygdegård i varje Socken.

Din slutsats att föreningarna behövs håller jag med om till hundra procent. De behövs som en bro mellan DÅTID – NUTID – FRAMTID. Projektet ”Så blir vi Yngre” är nu i startgroparna för att flytta söderut till de regionala områden som vill vara med. Vi har naturligtvis anmält oss. Med detta vill jag poängtera att vi ser det som en hjälp för vårt fortsatta arbete med att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Den andra frågan du tog upp är hur hårt Ölänningen håller på sin socken och sitt område. Öland har 31 hembygdsföreningar och 33 Socknar och Köping-Egby och Sandby-Gårdby har gått samman blir siffran 31/33. Som ordförande i vårt regionala förbund är jag ofta med på möten på fastlandet och den vanligaste frågan eller påståendet är ”Vad är det för märkvärdigt med Öland och varför är ni alltid så negativa till att tillhöra Kalmar Län som är det politiska namnet för Fastlandet. Svaret på detta har sin grund i det som du utrycker ”man håller på sin egen Socken”. Ja det gör man (vi) för Öland har fått klara sig själv sedan tidernas begynnelse. Och det som gäller Öland det gäller också Socknarna. Våra 31 Socknar har sin egen historia men att säga att man inte samarbetar är fel. Det gör man. Vi har träffar i större och mindre format, många gånger informella. Tävlingen ”Känn Ditt Öland” engagerar alla byarna. Ölands museum Himmelsberga är gemensamt för alla föreningarna och vars verksamhetsplan godkänns eller förkastas på årsmötet. Varje hembygdsförening som vill, har sin egen dag under sommaren där alla föreningens medlemmar har fri entré.

Gå gärna in på hembygd.se, sök förening och klicka på Ölands Hembygdsförbund eller titta på arkivet Bygdeband. Hembygd.se är en plattform för alla hembygdsföreningar, drygt 440 000 medlemmar i Sverige varav 10 151 medlemmar på Öland.

Ellinor Jonsson

Ölands Hembygdsförbund