Insändare: Livsfarligt att vara cyklist i Böda

Böda utveckling intresseförening har nu i skrivelser till myndigheterna uppmärksammat dem på den, som vi uppfattar, helt livsfarliga trafiksituationen för främst cyklister men även gående genom Böda samhälle.
Insändare • Publicerad 24 mars 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Husvagnar, husbilar och övrig trafik, ska samsas med gående och cyklister på den smala vägbanan som till största delen saknar vägrenar.
Husvagnar, husbilar och övrig trafik, ska samsas med gående och cyklister på den smala vägbanan som till största delen saknar vägrenar.Foto: Carin Svensson

Under sommarhalvåret är trafikintensiteten hög genom samhället. Husvagnar, husbilar och övrig trafik, ska samsas med gående och cyklister på den smala vägbanan som till största delen saknar vägrenar.

Vi har noterat att många bilister inte är vana att hålla avstånd till cyklister vid omkörningar. Vilket kanske beror på att det i de flesta städer och samhällen finns just separerade väg och cykelbanor?

Många incidenter har också hänt. Som väl är inte med några allvarligare skador, men det är bara en tidsfråga innan så sker…?!

Vi drar oss till minnes att myndigheterna uppmärksammade frågan redan för snart 40 år sedan och hade då planer på separering av bilar och cyklar, men inget har hänt!?

Då det är fråga om en regional väg så är det den Regionala transportplanen som ska hantera en eventuell investeringskostnad, men det förutsätter en 50 procentig medfinansiering från kommunen. Dessvärre finns denna sträcka inte med i den prioritering som presenteras i denna plan…

Intresseföreningen har nu fått positiv återkoppling där Regionen tar med sig frågan, dels tills fortsatt diskussion med kommunen, dels till den revidering av den Regionala cykelstrategin som pågår under året. Den senare är det viktigaste underlaget för beslut om cykelsatsningar. Regionens ansvarige Christian Forsell kommer också att ta kontakt med Trafikverket för att ta reda på när nästa beläggningsarbete beräknas ske här. Ibland är det möjligt att göra prisvärda så kallade ”passa på åtgärder” i samband med det. Man kan dock inte ge några löften att något kommer att ske i närtid.

Böda utveckling intresseförening