Annons

Insändare: Låt vandringslederna leva på hela Öland

Insändarskribenterna Stefan Thorendal, STF Hagaby/Lantgården vandrarhem, och Marianne Nilsson, Böda IK, har tidigare delat sina synpunkter på underhållet av vandringslederna på norra Öland. De uttrycker bland annat en gemensam önskan om ökat stöd från Borgholms kommun.
Insändare • Publicerad 23 augusti 2022 • Uppdaterad 24 augusti 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vår önskan har därefter mognat till en målbild där Borgholms kommun tar ett övergripande ansvar för vandringslederna på norra ön”.
”Vår önskan har därefter mognat till en målbild där Borgholms kommun tar ett övergripande ansvar för vandringslederna på norra ön”.Foto: Kenth Jönsson

Vi kan inte annat än att hålla med.

Öland Kust till Kust Intresseförening finns sedan 2009 inom Persnäs socken på norra Öland. Vi har på eget initiativ anlagt 3 mil vandringsled som tillsammans med 3 mil befintlig väg är Persnäsleden. Leden anlades 2010 med EU-stöd (Leader), där Länsstyrelsen i Kalmar var projektägare. I projektet ingick att sätta upp 21 informationsskyltar längs leden vars texter även samlades i boken ”Vandringsleden i Persnäs”, som återkommande trycks i nya upplagor.

Annons

Förra sommaren inventerade vi 25 etapper av Persnäsledens märkta del vad gäller tillgänglighet, röjning, reparation och underhåll av stättor, stolpar och pilar samt märkning. Resultatet blev en ”att-göra-lista” som vi presenterade för Tillväxtenheten i Borgholms kommun. Förhoppningen var att ett samarbete kring underhållet skulle kunna komplettera vårt fortsatta ideella arbete. Därefter följde en mejlkommunikation som till slut mynnade ut i intet.

Vår önskan har därefter mognat till en målbild där Borgholms kommun tar ett övergripande ansvar för vandringslederna på norra ön. De behöver identifieras och inventeras och skötselplaner behöver skapas. Här kan kommunen vara ett stöd samtidigt som en gemensam standard på lederna garanteras. För att lättare nå ut till besökare bör kartorna digitaliseras och marknadsföringen samordnas.

Även om vi naturligtvis vill prioritera Pernäsleden ser vi gärna det arbetet i ett Hela-Ölandperspektiv. Men vi, eller andra ideella föreningar, kan inte vara motor i en sådan ansats, utan här behövs ett huvudmannaskap på kommunal, regional eller statlig nivå.

Mot bakgrund av det växande intresset för upplevelser i naturen tror vi att Öland även skulle ha stor nytta av att på sikt tillämpa det nationella ramverk för vandringsleder som nu växer fram i regi av projektägaren Tourism in Skåne.

Vår målbild är att utveckla vandringsleden i Persnäs i ett Hela-Ölandperspektiv tillsammans med Borgholms kommun. Vad är er målbild?

Elisabeth Öhman, ordförande, Öland Kust till Kust Intresseförening

Annons
Annons
Annons
Annons