Annons

Insändare: Låt invånarna i Kalmar län kompetensutvecklas på arbetsplatsen

Coronapandemin har inneburit en stor omställning för många invånare i Kalmar län, och en stor utmaning för Kalmar läns välfärdssektor. Anställda inom vård, omsorg och skola har ställts inför en utökad arbetsbörda och helt eller delvis nya arbetsuppgifter.
Publicerad 5 mars 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Eva Wikström, vd för Omställningsfonden
Eva Wikström, vd för Omställningsfonden

I dag är 30 000 invånare i Kalmar län anställda inom välfärden, men fler måste rekryteras för att klara framtidens behov. Enligt en prognos från Sveriges Kommuner och Regioner behöver välfärdssektorn i Sverige totalt rekrytera 132 000 medarbetare fram till år 2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma period. Arbetsförmedlingen listar undersköterskor, lärare, kockar, läkare och barnmorskor bland de största bristyrkena.

Därtill innebär digitalisering och nya arbetssätt att framtidens medarbetare i välfärden står inför en allt mer föränderlig arbetsmarknad. Unga i Kalmar län som utbildas i dag kan inte räkna med att deras kompetens är tillräcklig för att vara attraktiva på arbetsmarknaden fram till pensionen. Detta är de flesta medvetna om.

Annons

Två av tre svenskar, 67 procent, anser att möjligheten till kompetensutveckling är viktig i valet av arbetsplats, enligt en Sifoundersökning av Omställningsfonden. Samtidigt visar undersökningen att fyra av tio svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på sitt nuvarande arbete. För arbetsgivarna inom Kalmar läns välfärdssektor är det nu avgörande att investera i kompetenshöjande insatser för sina medarbetare – både för att kunna driva en framgångsrik verksamhet och för att kunna behålla och rekrytera kompetens.

Just nu finns dessutom ovanligt goda möjligheter för Kalmar läns välfärdsaktörer att erbjuda kompetensutveckling. Fram till år 2023 kan regionen och kommunerna i Kalmar län söka totalt 20,3 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare.

Kompetensutveckling ger medarbetaren möjlighet att investera i sin karriär samtidigt som arbetsgivaren ökar kompetensen i verksamheten. Omställningsfonden vill därför uppmana verksamhetschefer inom välfärden i Kalmar län att ta vara på de goda möjligheter som finns. Det skulle göra arbetsplatserna mer attraktiva och gynnar medarbetare, arbetsgivare – och samhället i stort.

Eva Wikström, vd för Omställningsfonden

Annons
Annons
Annons
Annons