Insändare: Låt inte solcellsboomen i Kalmar län bromsas av corona

Solcellerna har nu fått sitt stora genombrott i Sverige. Under 2019 installerades 19 000 nya solcellsanläggningar i landet och den installerade effekten ökade med hela 70 procent.
Publicerad 21 april 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Montering av solceller på en hyresfastighet.
Montering av solceller på en hyresfastighet.Foto: Sprisse Nilsson

I Kalmar län fanns vid årsskiftet 1 522 solcellsanläggningar, vilket är 684 fler än året före. Den installerade effekten i länet ökade med imponerande 75 procent, visar Svensk Solenergis rankning solcellstoppen. Det här är en fantastisk utveckling, som gynnar hushållen, lokalt företagande och övergången till ett helt förnybart energisystem.

Den som sätter upp solpaneler på sitt tak kan i dag få tillbaka 20 procent av kostnaden för solcellerna, genom solcellsstödet. Det är bra att regeringen i vårbudgeten fyller på potten för stödet. Vi förutsätter att de skjuter till ytterligare medel i höst om det visar sig att pengarna inte räcker. För att hushållen ska våga investera krävs visshet om att alla som är berättigade till stödet också kommer att få det.

Samtidigt behövs besked till branschen om vad som händer efter årsskiftet då förordningen löper ut. Det behövs en långsiktig plan för hur stödet successivt ska avvecklas och ersättas med ett högre rotavdrag för privatpersoner.

Den nuvarande dramatiska situationen är ett unikt tillfälle att rusta Sverige för framtiden. Stimulanspaket måste inriktas på investeringar i hållbar infrastruktur, klimatsmart teknik och förnybar energi. Investeringar i solkraft ger långsiktigt lägre elpriser inför kommande högkonjunktur. Rätt vägval nu kommer ge klimatomställningen och Sverige en skjuts framåt på sikt.

En kraftfull satsning av regeringen nu på framtida billig energiförsörjning skapar förutsättningar för husägare och företagare att komma igen efter den svåra svacka vi nu ser framför oss. Solenergi ger en långsiktig och klimatsmart kostnadsbesparing, som kan vara avgörande för att hjälpa vårt näringsliv på fötter igen.

För klimatets, jobbens och ekonomins skull uppmanar vi regeringen att lova att alla som är berättigade till solcellsstödet även ska få det. Då kan solcellsboomen i Kalmar län fortsätta.

Anna Werner, vd för Svensk Solenergi