Insändare: Länsstyrelsen försenar Ölandsleden

Ölandsleden – det stolta projektet som skulle göra det möjligt att uppleva hela Öland på cykel, på ett säkert och angenämt sätt – skulle ha varit klar 2018. I norr är leden färdig men på södra Öland saknas fortfarande två sträckor: Grönhögen-Ås/Näsby och Solberga/Torngård-Skärlöv.
Insändare • Publicerad 4 mars 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kent Ingvarsson och Lisbeth Lennartsson vid invigningen av sista delen av den nordliga delen av Öland fyr till fyr.
Kent Ingvarsson och Lisbeth Lennartsson vid invigningen av sista delen av den nordliga delen av Öland fyr till fyr.Foto: Carin Svensson

Sträckan Grönhögen-Näsby kan i nödfall räknas in i cykelleden genom den väst-östliga byvägen mellan Parboäng och Näsby. På sträckan Torngård-Skärlöv finns inget sådant alternativ. Där måste cyklisterna idag ut på riksväg 925 som större delen av året är tungt trafikerad av husbilar, last- och tankbilar, husvagnar, m.m. 2019 avslog länsstyrelsen en ansökan från Ölands kommunalförbund om att bygga en gång- och cykelväg på den gamla järnvägsbanvallen mellan Torngård och Skärlöv.

I december 2021 lämnade Ölands kommunalförbund in en ny och uppdaterad ansökan till länsstyrelsen mot bakgrund av ny information och fördjupade bedömningar. Och nu meddelar länsstyrelsen att man inte kommer behandla ansökan förrän om ett och ett halvt år! Länsstyrelsen borde ha tillräcklig kompetens för att kunna prioritera ärenden som är av stor betydelse, inte bara för Öland, utan för hela regionens utveckling. Frågan om färdigställande av Ölandsleden är av största betydelse för alla som verkar inom turistnäringen och för alla oss andra som bara vill cykla säkert på Öland. Kom igen länsstyrelsen och ge oss ett snabbt och positivt besked!

Medarbetare i Nätverk Sydöland, Peter Strand, Ylva Benderix, Hans Sabelström