Insändare: Landshövdingen borde också ta sitt ansvar för att hindra ökad smittspridning

Insändare Artikeln publicerades
Per Lublin är oroad.
Per Lublin är oroad.

Måste tillstå att jag är något bekymrad över att vår landshövding Cecilia Schelin Seidegård tar så lättvindigt på den stora faran i att stugägarnas och andras befarade resande mellan Stockholm och Öland i samband med påskhelgen kan bidra till en starkt förvärrad smittspridning av coronaviruset hos oss på Öland med många sjuka som vården inte har möjlighet att hjälpa.

Dödsfall som annars hade kunnat undvikas om smittspridningstakten hos oss kunnat hållas nere och vården givits andrum att kunna räcka till. I sin insändare i Ölandsbladet om att ”Nu måste alla ta sitt ansvar” nämner hon inte med ett endaste ord detta problem, trots att hon i insändaren påstår att Länsstyrelsen ”stöttar Region Kalmar län, som ansvarar för hälso- och sjukvård och det regionala smittskyddet, i deras arbete”.

Under den webbTV-sändning som Ölandsbladet ordnat i måndags förmiddag - dit landshövdingen var inbjuden - sade hon att hon trodde inte det är så farligt om man sätter sig i sin bil i Stockholm och kör och sätter sig i sin sommarstuga på Öland. Och att det då är ett tillskott till närområdet om man är frisk och går till affären och handlar varor och kanske handlar take-away från den lokala restaurangen.

Detta fick Region Kalmar läns hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist (chef för det arbete som landshövdingen påstår sig stötta) - som också var inbjuden - att reagera:

- Ett av våra största orosområden - sade han - är det faktum att så många åker från framförallt Stockholm till Öland, och underströk att han håller inte med vår landshövding om att det sannolikt inte är något problem. Och tillade att man naturligtvis inte vet om man är smittad och att symtomen mycket väl kan komma när man är borta, så han såg det som ett bekymmer och i synnerhet fram emot påsk. Inom sjukvården såg man med mycket stor oro på att det kan komma hit många i påsk. Det kan hända att det inte blir så - sa han - för Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att i andra länder har man sett att i perioder med stor rörlighet har man sett stor smittspridning. Slutligen påpekade sjukvårdsdirektören, att vi har inga marginaler för det i Kalmar.

Folkhälsomyndigheten har ju avrått från resande under påsken och borde kunna föreslå ett förbud.

I år kan vi med gott samvete ställa in hela ”Påskön” och all ”Påskyra”. Liv och hälsa är viktigare än att samla folk till påskevemang. Bättre slippa grundlig flopp i år och satsa på en väldigt lyckad påsk på ön nästa år istället!

Om stockholmare och andra stugägare är kloka nog att avstå från att komma hit under påsken och den närmast följande tiden kan man dessutom undvika att det uppstår ett slags länge bestående ”vi och dom” - för det vill väl ingen ha. Ett ”vi som levde här och var friska” och ett ”dom som kom med smittan 2020”.

Med all respekt för Cecilia Schelin Seidegårds goda arbete under sin tid som landshövding på Gotland och övriga insatser så hade jag faktiskt trott att hon med hänsyn till länsinvånarnas hälsa i hennes nya län skulle ställa sig i spetsen för krav på ett tidsbegränsat reseförbud.

En mycket oroad Per Lublin