GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: Kraft att leda Mörbylånga kommun

Trots fantastiska förutsättningar tilltar utmaningarna för Mörbylånga kommun.
”Servicen kommunen erbjuder i allmänhet, och på landsbygden i synnerhet, behöver en vitamininjektion”.
”Servicen kommunen erbjuder i allmänhet, och på landsbygden i synnerhet, behöver en vitamininjektion”.
Foto: Maria Wiell
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det handlar bland annat om det serviceutbud kommunen erbjuder såsom omsorg, skola, bygglovshantering med mera. Det handlar även om att erbjuda ett företagsklimat som återspeglar en småföretagarkommun med stor besöksnäring – och inte likna en inlandskommun i övre Norrland. Och det handlar om att styra upp den oreda som det senaste året synliggjorts inom kommunens ledning och styrning. Det är oerhört viktigt att transparens, ordning och tillit präglar de verksamheter kommunen ansvarar för.

Den styrande vänstermajoriteten med S, C och V tappade kontrollen över ekonomin förra året och kastade notan i medborgarnas knä i form av en alldeles för stor och onödig skattehöjning – vilket tyvärr riskerar att upprepas. Näringslivrankingen visar på en bottennotering i riket, trots att just företagande ska vara ett av de styrande partiernas paradgren. Den ännu stökiga miljön på Skansenskolan oroar föräldrar för deras barns kunskapsinhämtning och medarbetare för arbetsmiljön. Likaså visselblåser allt fler anställda inom det sociala området då brukarna kan påverkas när verksamheten går på knäna i ett hierarkiskt och inte helt sunt arbetsklimat. Allt var inte guld och gröna skogar under föregående borgerliga majoritetsstyren, men idag blir allt guld de rödgröna tar i till sand.

Servicen kommunen erbjuder i allmänhet, och på landsbygden i synnerhet, behöver en vitamininjektion. Kommunen ska givetvis vare sig driva mackar eller matbutiker, men kan vara en drivande kraft i att hitta företag som vill etablera sig på vår landsbygd. Skolorna i kommunen måste bort från politisk-ideologiska experiment till att fokusera på huvuduppdraget – att ge barnen en bra start i livet. Näringslivet betalar dyrt för allt kommunen har att ”erbjuda”, men ändå ligger Mörbylånga farligt nära jumboplatsen i hela landet vad gäller företagsklimatet. Det är ovärdigt för en utpräglad småföretagarkommun. Självklart kan vi bättre, och ett steg i rätt riktning är att implementera den näringslivsstrategi som kommunen antagit i teorin men knappt tillämpar i praktiken, liksom att förbättra servicen till medborgare och företagare bland annat i form av bygglovshantering, bemötande, uppföljning och olika former av annan myndighetsutövning. Omsorgen har länge varit stoltheten att presentera utåt, i mätning efter mätning – år ut och år in – har resultaten kring hur de äldre uppfattar den vård och omsorg de får legat i absoluta toppen. Sedan de många hårt arbetande medarbetarna fått upp ögonen för att kunna visselblåsa, har bekymrande vittnesberättelser vad gäller ledning och styrning uppdagats. Dessa måste åtgärdas innan det påverkar de allra mest utsatta i samhället, något medarbetarna nu menar är ett faktum.

Något i Mörbylånga kommun har gått sönder. Medborgarna efterfrågar politiker som förmår fatta beslut och genomföra den politik de inte bara lovat, utan det som också leder till en utveckling annorlunda än idag. Den väg kommunen har slagit in på under vänstermajoritetens tafatta och misslyckade försök till att styra är direkt skadlig. Det måste få ett slut. För Mörbylånga kommun kan så mycket bättre och förtjänar så mycket mer. Det är därför dags att kraftsamla. De politiska partier representerade i fullmäktige som har Mörbylånga kommuns bästa för sina ögon bör kunna enas kring de frågor som förbättrar kommunens verksamhet och med det den service som våra kommuninvånare och företag betalar för. Det finns alltid en eller till och med flera frågor som alla partier, från höger till vänster kan sluta upp bakom. Idag händer alldeles för lite rätt och alldeles för mycket fel. Denna utveckling måste hejdas! Att kraftsamla enar och skapar framtidstro. Att ha kraft att leda, att kunna samlas kring politiska förslag och idéer – där innehåll måste få gå före form och om hur vi kan förbättra vår egen vardag – ja det finns ett parti som är bäst lämpat för i Mörbylånga kommun idag och det är samlingspartiet, Moderaterna.

Carl Dahlin (M)

Södra Näsby

Läs mer