Insändare: Konsten att sätta sprätt på skattepengar?

Det saknas inte direkt planer för nya bostäder i Färjestaden.
Insändare • Publicerad 27 mars 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Så länge vatten och avlopp inte är utbyggd till hela kommunen blir det helt obegripligt om man skulle gräva ner ännu mera av VA-budgeten i Färjestaden.
Så länge vatten och avlopp inte är utbyggd till hela kommunen blir det helt obegripligt om man skulle gräva ner ännu mera av VA-budgeten i Färjestaden.Foto: Peter Boström

Man blir förvånad av förslaget att lägga bostäder på sannolikt en av de minst lämpliga platserna vid Brofästet, där buller, trafik och reningsverk står i vägen. Infrastruktur kostar oerhört mycket pengar.

Att flytta ett reningsverk som är fullt fungerande kan knappast vara den mest prioriterade åtgärden för Mörbylånga kommun.

Så länge vatten och avlopp inte är utbyggd till hela kommunen blir det helt obegripligt om man skulle gräva ner ännu mera av VA-budgeten i Färjestaden. De som bor utanför tätort har väntat länge nog. Bygg färdigt VA till hela kommunen innan ni plöjer ner mer av skattebetalarnas pengar i stadsbygget. Fungerande VA är en förutsättning för bostadsbyggande, generationsskiften, företagande och inte minst besöksnäringen. Brofästet lämpar sig bäst för handel och bussknutpunkt.

Eva Dillner, Grönhögen