Insändare: Kalmar läns riksdagspolitiker bör säkra kontanternas framtid

Nyligen släppte Länsstyrelserna rapporten "Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021". Där konstateras att kontanter används i allt mindre utsträckning och att kontanttjänster fortsätter att avvecklas. Länsstyrelserna varnar också för att kontantkedjan är sårbar i och med att den är beroende av ett fåtal privata aktörer för att upprätthållas.
Insändare • Publicerad 5 april 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Bankomat anser att staten ska ta ett finansiellt ansvar för hela kontantkedjan”.
”Bankomat anser att staten ska ta ett finansiellt ansvar för hela kontantkedjan”.

För Kalmar län konstaterar länsstyrelsen att tillgången på grundläggande betaltjänster fortsätter att minska i länet. När det gäller möjlighet till kontantuttag och dagskasseinsättning är förändringen liten, men antalet platser som erbjuder betalningsförmedling har sjunkit från 41 till 31 platser.

Utvecklingen är ett resultat av att allt fler människor väljer att betala digitalt i stället för med kontanter. Bankomat anser att digitaliseringen av betaltjänster i grunden är någonting bra, men att kontanter behöver finnas kvar under överskådlig tid.

I grunden handlar det om att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också nödvändiga för människor i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation då digitala betalsätt kan slås ut.

Men när efterfrågan på kontanter minskar, så minskar också incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter. Det har lett till att delar av kontantinfrastrukturen i samhället har monterats ned.

Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det är inte rimligt att privata aktörer ska fortsätta att finansiera en samhällsviktig verksamhet som saknar kommersiell bärkraft och till en allt större kostnad.

Anna Kinberg Batra leder just nu utredningen Statens roll på betalningsmarknaden, där hon bland annat ska ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen.

Bankomat anser att staten ska ta ett finansiellt ansvar för hela kontantkedjan. Det handlar om att subventionera uppräkning, transporter, insättnings- och uttagsservice och handelns kontanthantering.

Den 30 november ska Anna Kinberg Batra redovisa utredningen för regeringen och det kommer sannolikt att leda till lagförslag som hamnar på riksdagens bord. I riksdagen sitter i dag åtta ledamöter från Kalmar län. Vår uppmaning till dem är att redan nu börja verka för att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen.

Nina Wenning, vd Bankomat AB