Annons

Insändare: Kalmar läns politiker kan skynda på den cirkulära omställningen

Återvinningsindustrierna är i full gång med omställningen till fossilfrihet. Men för att branschen ska kunna bidra fullt ut till klimatomställningen måste Kalmar läns riksdagsledamöter bidra till bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Bland annat vill vi se krav på användning av återvunnet material i produkter.
Insändare • Publicerad 10 februari 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna.
Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna.Foto: bengt sall

Om vi ska ha någon möjlighet att nå klimatmålen måste vi se över hur vi använder våra resurser och vilka konsekvenser det för med sig. Den fossila, linjära ekonomin måste ersättas av en förnybar, cirkulär ekonomi. I ett cirkulärt samhälle reduceras vår klimat- och miljöpåverkan eftersom behovet av nya råvaror minskar.

Återvinningsbranschen spelar en central roll genom att samla in, sortera, behandla och avgifta det avfall som uppstår så att materialet återigen kan tillhandhållas på marknaden i form av återvunna råvaror. Klimatnyttan i detta är oerhört stor. För vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material i stället för nytt.

Annons

Problemet är att återvunna råvaror inte kan konkurrera med jungfruliga, som ofta är betydligt billigare. Inte minst gäller detta för återvunnen plast. Prisfrågan gör att utvecklingen haltar och utesluter många återvunna material som redan idag skulle kunna ingå i den cirkulära ekonomin.

Den stora samhällsomställningen kommer alltså att dröja om inte regering och riksdag skapar rätt förutsättningar som säkrar efterfrågan och gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt.

Vi föreslår att:

• Det införs kvotplikter med krav om att nya produkter ska bestå av en viss andel återvunnet material.

• Regeringen tillsätter en utredning om hur utsläppen från materialanvändningen kan redovisas tillsammans med den nationella utsläppsstatistiken. Det skulle styra marknaden mot klimatsmartare materialanvändning.

• Att förslaget på att offentliga upphandlare ska ta klimathänsyn kompletteras med en vägledning som beskriver hur klimatet påverkas av olika materialval och av användningen av återvunnen råvara.

För att klara klimatkrisen behöver vi ett helt nytt förhållningssätt till våra resurser. Inom återvinningsindustrin ser vi dagligen hur stora materialvärden går förlorade, men vi ser också de stora möjligheter som finns att främja den cirkulära ekonomin och underlätta omställningen.

Återvinning och användning av återvunnet material är en nyckel för att nå Sveriges klimatmål. Kalmar läns riksdagspolitiker kan bidra till att skapa rätt förutsättningar för den fossilfria, cirkulära ekonomin att växa fram.

Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna

Annons
Annons
Annons
Annons