Insändare: Kalmar läns exportföretag kan bli vinnare i den gröna omställningen

Exportindustrin fick sig en törn under pandemins inledning, men går nu för högtryck. Mer än vartannat stort svenskt exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året.
Insändare • Publicerad 24 december 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK).
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK).Foto: Jan Danielsson

Samtidigt är hållbarhet något som alla företag måste förhålla sig till för att stå sig i konkurrensen. Därför redovisar allt fler sitt klimatavtryck, sin miljöpåverkan och hur de tar socialt ansvar.

Kalmar läns över 700 exportföretag sysselsätter uppskattningsvis cirka 20 000 personer. Om företagen investerar i grön omställning kan de möta den ökade efterfrågan på hållbara lösningar, samtidigt som de stärker sin långsiktiga konkurrenskraft och bidrar till minskad klimatpåverkan.

I Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer har vi frågat 200 av landets största exportföretag hur deras hållbarhetsarbete utvecklas. En tredjedel uppger att de under det senaste året inte investerat alls för att minska sin klimatpåverkan, trots att industrins gröna omställning är avgörande för om Sverige som land ska kunna nå sina mål om att minska den globala uppvärmningen.

Det finns ändå glädjande tecken på att industrins omställning börjar ta fart. Vartannat exportföretag uppger att deras kunder det senaste året ställt allt högre hållbarhetskrav på dem. Och bland de allra största exportföretagen planerar hela 75 procent att under det kommande året investera i sin verksamhet för att minska klimatpåverkan.

Men för att kunna göra en grön omställning behöver de finansiering. Svensk Exportkredit har därför statens uppdrag att finansiera exportföretagens omställning. Vi ser fyra områden där behoven är extra stora: energi, transport, sjöfart och smarta städer. Genom att satsa på de områdena har exportföretag och deras anställda alla förutsättningar att bli vinnare när de globala hållbarhetskraven från både regeringar och kunder skärps.

Kalmar läns och Sveriges exportföretag behöver investera i klimatomställning för att stärka sin konkurrenskraft. Lyckas de med sin gröna omställning kan det bli både bli avgörande för vår gemensamma välfärd och ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen.

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK)