Annons

Insändare: ”Jag frågar mig då är det så att turismen och det rörliga friluftslivet alltid väger tyngre än de stora naturvärdena?”

Miljö- och Byggnadsnämndens gav positivt besked till ansökan om planbesked , till Lammet Grisen för byggnation av ett naturnära cykel- och SPA-hotell med swimmingpool.
Publicerad 8 januari 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lammet & Grisens planer på bygge av hotell möter motstånd.
Lammet & Grisens planer på bygge av hotell möter motstånd.

Vilket i Ölandsbladet och av kommunledningen hälsas med öppna armar – fler arbetstillfällen och mer turister!

Men det finns också en annan aspekt – de unika naturvärden, som hotas :

Annons

• området ligger inom riksintresse

• området gränsar till Natura 2000-område

• hela området ingår i regional bevarandeplan för landskapet

• det gränsar till naturreservatet Horns Kungsgård

• åtminstone ett 70-tal rödlistade arter lever där

• fornlämningar i sydöstra delen av området

Man bedömer att planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan då det är en ny större samlad bebyggelse ( 50 stugor?! ), som ska uppföras på naturmark i nära anslutning till Natura 2000.

Åverkan verkar ju dessutom redan gjorts i den sydöstra delen, där fornlämningarna ska finnas.

Trots allt detta väljer man att yrka bifall.

Jag frågar mig då är det så att turismen och det rörliga friluftslivet alltid väger tyngre än de stora naturvärdena? Jag tror att turisterna kommer hit just på grund av naturvärdena. Alvaret, stränderna och havet är det som lockar!

Annons

Gå på SPA och bada i swimming- och bubbelpool kan man kanske göra hemma. Det ska man väl inte behöva förstöra den vackra naturen runt Lammet & Grisen med. Här har vi ju havet strax nedanför!

Att överhuvudtaget ge tillstånd till swimmingpooler, på Öland nu, med vattenbrist, som väl inte kommer bli bättre i framtiden, tycker jag är vansinne!!

Nattskärrorna, enkelbeckasinerna, tornfalkarna och de rosenvingade gräshopporna som finns på alvaret precis bakom Lammet & Grisen, håller nog med mig.

Vi är många både fastboende och sommargäster, så gott som alla jag talat med här i trakten, som är djupt oroade av dessa planer.

Mattias Richert har lovat att göra allt i samråd med berörda grannar, men hittills har vi överhuvudtaget inte fått någon som helst information, utom något exklusivt undantag – annars hade vi inte vetat något alls om planerna, innan Ölandsbladets ensidigt positiva reportage i torsdags.

Jag och många med mig, kommer att göra vad vi kan, för att dessa planer inte ska bli verklighet!

Elisabet Hall, Kohagslyckan

Annons
Annons
Annons
Annons