Insändare: Inte dags att skrota kontoren

Distansrevolution under pandemin skapade helt nya möjligheter för många anställda att utföra stora delar av sitt arbete hemifrån. Att distansarbetet kvarstår även efter pandemin bekräftas i en Novus-undersökning som TCO låtit genomföra. Sex av tio tjänstemän svarar att de hittills i år jobbat på distans hemifrån minst en dag i veckan. Bara en av tio har arbetsuppgifter som inte alls går att utföra på distans.