Insändare: Inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i Borgholms kommun

Ensamheten är ett stort och snabbt växande samhällsproblem i dagens Sverige. Coronapandemin har satt fokus på den stora andelen äldre som upplever ofrivillig ensamhet och isolering. Forskning visar att ensamhet medför stora hälsorisker för hjärtinfarkt, stroke och demens. Hög grad av isolering leder till nästan 50 procents högre sannolikhet att dö i förtid.
Publicerad 16 november 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ensamheten är ett stort och snabbt växande samhällsproblem i dagens Sverige”.
”Ensamheten är ett stort och snabbt växande samhällsproblem i dagens Sverige”.Foto: Malin Edberg-Larsson

Borgholms kommun har en hög andel äldre och många känner ofrivillig ensamhet i sina hem både på landsbygden och i tätorterna. Det är inte alla som vill och kan engagera sig i olika föreningar eller komma ut från sitt hem.

I äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg” som genomförts i Borgholms kommun ingår ett förslag om att inrätta en tjänst som äldrekonsulent. Denna tjänst kan kombineras med att också vara en frivilligsamordnare som ansvarar för en verksamhet för att bryta ensamhet hos äldre tillsammans med andra aktörer och frivilliga i kommunen.

Att vara medmänniska och göra frivilliga insatser ger livet en meningsfullhet och glädje. Idag finns det flera föreningar och aktörer som redan är involverade i att bryta ensamheten hos äldre. Men det behövs också frivilliga som kan gå hem till de äldre i det ordinära boendet samt i det särskilda boendet och vara med att bryta deras ensamhet och otrygghet. Det viktigaste för den enskilde är att få samtala och göra aktiviteter utifrån var och ens önskemål. Trots att det är restriktioner under dessa Corona tider så finns det möjligheter att på olika sätt hålla kontakt.

Denna frivilliga verksamhet/Väntjänst behöver en samordnare från kommunen för att den ska utvecklas och fungera i längden. Vi har därför lagt en motion där vi föreslår att en sådan tjänst snarast inrättas. Frivilligsamordnarens uppgift blir att vara spindeln i nätet mellan kommun-kyrka-föreningar-privatpersoner.

Marwin Johansson, Kristdemokraterna

Annette Gren Johansson, Kristdemokraterna

Torbjörn Johansson, Framtid Öland

Annette Hemlin, Framtid Öland

Carl Malgerud, Moderaterna

Marcel van Luijn, Moderaterna