Insändare: Inhemsk turism kan rädda besöksnäringen om luckan i omställningsstödet sluts

Sveriges regering har gjort bedömningen att det är möjligt för den som inte uppvisar symptom att resa inom landet. Det är en bedömning, som om den visar sig fungera i praktiken, innebär ett visst andrum efter en otroligt tuff vår för den svenska besöksnäringen.
Publicerad 14 juni 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Därmed kan ett ökat svenskt resande, i bästa fall, kompensera för de underskott det lägre svenska resandet stått för under vårmånaderna”.
”Därmed kan ett ökat svenskt resande, i bästa fall, kompensera för de underskott det lägre svenska resandet stått för under vårmånaderna”.Foto: Arkiv

Det är naturligtvis välkommet eftersom närmare 175 000 svenska jobb kan kopplas till just besöksnäringen.

Att den inhemska turismen kommer igång är däremot inte ett skäl att blåsa faran över eftersom våren redan inneburit stora skador för inte minst hotellnäringen och dessa bortfall kommer inte ens en inhemsk toppensommar kunna kompensera för det.

Normalt är juni, juli och augusti månad de i särklass bästa för besöksnäringen och även under en ordinarie sommar är anläggningarna i praktiken fulla. Hotell, vandrarhem, stugbyar och campingar kan inte gärna hyra ut fler logiplatser än man har tillgång till och därmed blir det svårt att ”hämta ikapp” under en tidsperiod då beläggningen normalt ändå är väldigt hög.

Nu har i praktiken all utländsk turism fallit bort under hela våren och sannolikt faller stora delar bort även under åtminstone stora delar av högsäsongen.

Därmed kan ett ökat svenskt resande, i bästa fall, kompensera för de underskott det lägre svenska resandet stått för under vårmånaderna. Bättre än så blir det inte i denna svåra situation.

Det innebär att en bra inhemsk resesommar kan ge ett status quo-läge för hotell som släpar en tung ryggsäck av underskott som byggts upp under våren. Redan i mars började beläggningarna falla, i april var 80 procent av logiintäkterna borta och bilden är snarlik för maj månad.

Regeringens omställningsstöd, som i grunden är bra, ger viss kompensation för bortfallet i mars och april – men saknas helt för maj månad. Det innebär i praktiken att maj månad är ett ekonomiskt slukhål för hela besöksnäringen.

Det utgör ett betydande problem som i förlängningen gör att i grunden sunda företag blir mindre motståndskraftiga, riskerar att gå omkull och med det skadas så väl enskilda människors inkomster som den svenska ekonomin som helhet.

Stockholms Handelskammare hoppas och tror att riksdagens partier, från höger till vänster, inser att besöksnäringen kan betraktas som en svensk basnäring med exportvärden på en bit över 150 miljarder kronor varje år. Därför är det rationellt, logiskt och ansvarstagande att slå vakt om förutsättningarna för de företag som utgör basen i industrin.

Därför måste det ekonomiska hålet för åtminstone maj månad slutas och det gör effektivast via en förlängning av det omställningsstöd som redan finns på plats.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare

Stefan Westerberg, chefsekonom, Stockholms Handelskammare