Annons

Insändare: ”I Färjestaden är efterfrågan och intresset störst”

Replik på insändaren ”Vi har bara ett Öland”.
Publicerad 3 mars 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Många söker sig till Färjestaden, inte bara sommartid.
Många söker sig till Färjestaden, inte bara sommartid.Foto: Arkiv

Jag vill tacka debattören för engagemang som rör utvecklingen i Mörbylånga kommunen.

Många fakta har dock utelämnats att bilden av vad som sker i kommunen blir missvisande.

Annons

Jag tycker det är positivt att Mörbylånga kommun växer. 236 nya medborgare har valt att bosätta sig i vår kommun under 2020. Glädjande är det också att andelen yngre inflyttare ökar. Närheten till natur och stad, fiberutbyggnad och effekter av pandemin är nog de främsta orsakerna.

Det är inte kommunen som stänger eller flyttar Systembolag eller andra affärer/verksamheter. Men för att företagande och näringsliv långsiktigt skall blomstra krävs både befolkningsunderlag och att det finns bostäder. Viktiga frågor som har kommunens fulla uppmärksamhet.

Idag pågår detaljplanearbete – en första förutsättning för fler bostäder – såväl i Grönhögen, Mörbylånga, Gårdby, Skogsby, Algutsrum, Saxnäs, Glömminge och i Färjestaden. Flera stora projekt har redan kommit så långt att praktiskt byggande kommer igång i närtid.

I sammanhanget är det inte konstigt att någon kommundel går före, någon som fungerar som draglok. Så är fallet med Färjestaden, där är efterfrågan och intresset är störst. Men att påstå att utvecklingen i Färjestaden sker ”okontrollerbart” är en överdrift som inte alls stämmer med fakta. Jag vågar påstå att det finns ingen kommundel som är så väl utredd och granskad, och där så många medborgare och företrädare för olika intressegrupper har varit engagerade i promenader, samråd och lämnat synpunkter och förslag kring planen. Nu vill den politiska majoriteten i förverkliga detta.

Insändaren tar upp många andra frågor, som tyvärr får vänta till en annan gång av utrymmesskäl. Men avslutningsvis bara några ord om vattenfrågan och påstådd otrygghet.

Javisst skulle VA-frågan har uppmärksammats långt tidigare. Men bara på några år har det gjorts stora investeringar för att bygga bort brister och blicka framåt. Ett nytt VA verk i Mörbylånga har byggts för ca 150 miljoner för att trygga vattentillgången. Under 2019 – 2020 investerades ytterligare för 60 miljoner för att bygga ut och förbättra VA-nätet. För 2021 är motsvarande summa ca 35 miljoner. Vi är inte färdig och inte nöjda men vi har tagit några rejäla kliv framåt.

Om otrygghet. Jag vill absolut inte förringa den individuella upplevelsen. En del kan säkert uppleva det otryggt men på kommunnivå – baserat på vad kommuninvånarna faktiskt tycker är Mörbylånga kommun den tryggaste kommunen i länet och även jämfört med liknande kommuner i hela Sverige är vi också där tryggast.

För min del är jag helt övertygad om att hela Södra Öland – Tillsammans - har stora utvecklingsmöjligheter. Varje by och ort har sin särprägel och sina behov att utgå ifrån. Men att och börja ställa ort mot ort, by mot by tror jag är farligt. Historiskt har det lärt oss att då kan det också bli människa mot människa!

Per Olof Pelle Johansson, Ordförande (s) samhällsbyggnadsnämnden, Mörbylånga kommun

Annons
Annons
Annons
Annons