Insändare: Hysteri med valfrihet och konkurrens

Många ser fiber som en absolut nödvändig nyhet. Mercedes Benz hade det redan på 1960-talet till instrumentbelysningen på sina bilar. Jag använde fiber på ett oljeraffinaderi i mitten av 1960-talet, då hette det egensäkra kretsar.