Annons

Insändare: Hög tid att värna Kalmar läns småföretagare

Kriget i Ukraina, skenande kostnader och höjda räntor gör att många småföretagare i Kalmar län kämpar för att överleva. Då är det ännu viktigare att ta vara på den outnyttjade potential som ökat företagande bland kvinnor innebär, skriver Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.
Insändare • Publicerad 16 juli 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Boo Gunnarson.
Boo Gunnarson.

Rysslands invasion av Ukraina, pandemin och vinterns energikris har på kort tid gjort det betydligt dyrare att leva. För att få bukt med inflationen höjde Riksbanken nyligen styrräntan till 0,75 procent, vilket är den högsta höjningen på 22 år.

Det oroliga omvärldsläget påverkar även Kalmar läns näringsliv. Med stigande energipriser och omkostnader är det skarpt läge för många företagare just nu. Det är oroväckande, eftersom fyra av fem nya jobb skapas av små och medelstora företag.

Annons

Samtidigt visar en ny kartläggning som vi på Visma Spcs har genomfört att var tredje småföretagare, 34 procent, planerar att avveckla sin verksamhet när det är dags för pension. För Kalmar län skulle det innebära att åtminstone 6 500 av länets 19 600 företag med en omsättning på upp till fem miljoner kronor riskerar att försvinna. Det går alltså inte att ta välfungerande verksamheter för givna.

Detta är också i hög grad en jämställdhetsfråga. Forskning från Högskolan i Jönköping visar att det är mer än fyra gånger så vanligt att en son tar över ett familjeföretag – men när en dotter tar över tyglarna tenderar företaget att gå bättre. Ändå förblir kvinnors entreprenörskap en enorm outnyttjad resurs: Våra kartläggningar visar att bara var sjätte aktiebolag i Kalmar län, 17 procent, drivs av en kvinna.

För att säkra sysselsättningen och välfärden måste det bli enklare och tryggare för länets småföretagare att såväl satsa på sina företagsidéer som att lämna över en välfungerande verksamhet. Det är också angeläget att sänka trösklarna så att fler kvinnor i Kalmar län tar klivet till företagarlivet.

Med bara månader kvar till valet vill jag lyfta fram tre lösningar som Kalmar läns riksdagspolitiker bör driva:

”För att säkra sysselsättningen och välfärden måste det bli enklare och tryggare för länets småföretagare att såväl satsa på sina företagsidéer som att lämna över en välfungerande verksamhet.”

1. Öka tryggheten för företagare

Företagare har betydligt sämre skyddsnät än anställda. Det skrämmer bort många som drömmer om ett eget företag. Därför behöver företagare trygghetssystem som ger samma stöd som till anställda.

2. Färre och enklare regler

Många som vill driva företag blir avskräckta av krångliga regler och krav. Enklare och färre regler skulle ge fler företagare möjlighet att få företaget att växa och därmed skapa fler arbetstillfällen.

3. Sänk kostnaderna att anställa

De höga kostnaderna förknippade med att bli arbetsgivare hindrar många småföretagare från att anställa personal. Länets riksdagsledamöter måste driva på arbetet med att göra det billigare för arbetsgivare att ge någon ett jobb.

Annons

Småföretagen är landets ryggrad. Ett brett och livskraftigt näringsliv är avgörande för att regionen ska vara rustad för lågkonjunktur utan att ta allvarlig skada. Nu måste Kalmar läns ansvariga politiker arbeta för ett gynnsamt företagsklimat som ger alla människor som drömmer om att driva företag bästa möjliga förutsättningar.

Boo Gunnarson

Företagarexpert på Visma Spcs

Annons
Annons
Annons
Annons