Insändare: Hjälp Kalmars lärare att kvalitetssäkra skolans läromedel

Hur vet vi att det som står i elevernas läromedel faktiskt stämmer? För att vi ska kunna förverkliga den likvärdiga skola som beskrivs i skollagen är det centralt att Kalmar läns elever och lärare kan lita på de läromedel man arbetar med.
Insändare • Publicerad 3 april 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fredrik Bengtsson, vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin).
Fredrik Bengtsson, vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin).

Därför är resultaten i den senaste Ungdomsbarometern oroande. Sju av tio ungdomar i åldern 15–19 uppger att läromedlen de använder i skolan innehåller fakta som inte längre är aktuell. Än mer anmärkningsvärt är att landets skolor håller med. I NE:s Läromedelsundersökningen 2021, som besvarades av 538 skolor i hela Sverige, uppger var tredje, 31 procent, att de använder inaktuella läromedel.

I vår verksamhet möter vi ofta lärare som själva behöver leta material eftersom läroböckerna snabbt blir inaktuella inom områden som modern historia eller samhällskunskap. Elever som ska lära sig om feminism får läsa om suffragetterna och 60-talets kvinnokamp, men berövas kunskap om metoo-rörelsen. Nära var femte skola uppger att deras läromedel har en omodern syn på klimatet och hbtq-frågor.

Bristen på kvalitetssäkrade och aktuella läromedel bidrar till att Sverige missar målet och är sämst av de nordiska länderna på att skapa en likvärdig skola, enligt den senaste PISA-undersökningen. Var fjärde elev i Kalmar län går ut grundskolan utan att uppnå kunskapskraven i alla ämnen.

Kvalitetssäkrade och aktuella läromedel i alla ämnen och årskurser är avgörande för att väcka nyfikenhet och sprida kunskap, så att barn och unga står förberedda inför vuxenlivet. Därför uppmanar vi nu Utbildningsdepartementet att initiera en läromedelsnämnd som säkerställer kvaliteten på läromedel. Det förslaget presenterades i Läromedelsutredningen förra året och är ett steg i rätt riktning – tydliga kvalitetskriterier vore ett stöd för lärare, skolor och kommuner som ska köpa in läromedel och skulle bidra till en likvärdig skola över hela landet.

NE ser även ett behov av att utöka läromedelsnämndens funktion, främst genom fortlöpande mätning och ett tydliggörande av när ett icke reviderat läromedel passerar sitt bäst före-datum. Det är inte ett ansvar som endast bör landa på skolorna.

I dag avgörs kvaliteten på elevernas läromedel av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i och vilka ämnen de läser. Nu krävs åtgärder för att objektiva, faktagranskade och uppdaterade läromedel ska vara en självklarhet – för alla elever.

Fredrik Bengtsson, vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin)