Annons

Insändare: Handelsstrategi i Färjestaden

Mörbylånga kommuns handelsstrategi är att sällanköpshandeln måste utvecklas, då flesta av alla inköp sker i Kalmar. Det behöver etableras fler butiker för sällanköpsprodukter (vitvaror, elektronik, möbler med mera).
Publicerad 13 september 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverigedemokraterna vill inte att det ska bli samlingslokaler i Öland Köpstad.
Sverigedemokraterna vill inte att det ska bli samlingslokaler i Öland Köpstad.Foto: Maria Wiell

Lämpligaste butiker för denna handel är I Köpstaden. Kommunens nuvarande och tidigare majoritet har motverkat detta.

Etablering av en stor COOP vid Brofästet hindrades och nu skall samlingslokaler inrättas I Jysks lokaler.

Annons

Det hade varit rimligare att dessa lokaler kunde få en butik för “pappadagiskunder”, som måste åka in till Kalmar för sina inköp.

Det är en fastighetskonsult I Kalmar som styr all etablering i köpstaden och styr nästan all handelsetablering I Kalmar.

Mörbylånga kommuns styrande politiker har anpassat sig till fastighetskonsultens önskemål.

Sverigedemokraterna var det enda parti som motsatte sig flytten av biblioteket till Köpstaden. Kostnaden blev mycket dyrare för detta alternativ än om biblioteket skulle varit kvar i dåvarande byggnad. Lokalerna hade kunnat utökas på denna plats.

Men detta kunde inte moderaten Yngveson acceptera, då fastighetskonsulten behövde en ny hyresgäst till Köpstaden.

Vi känner också till hur Yngvesson var emot nyetablering av Coop vid Brofästet. Det kunde blivit en större COOP än den butik som övertagits Netto.

Det senaste förslaget om att kommunen skall överta Jysks lokaler i Köpstaden för samlingslokaler är ytterligare ett hinder till att etablera nya butiker I Köpstaden.

Fastighetskonsulten vill givetvis inte att konkurrensen med Kalmar skall försämras.

Det finns flera samlingslokaler i Färjestaden och i dess närhet. Skall alla bygdegårdar och församlingshem få ökad konkurrens och få ökat behov av stöd av kommunen.

Dessa lokaler kan nyttjas bättre och räcker till för de flesta möten.

Annons

Det finns också hotell och restauranger som ordnar sammankomster.

Kostnaderna för de senaste förslaget med samlingslokaler I Köpstaden har ännu inte redovisats, men vi tror att notan slutar på minst två miljoner kronor.

Sverigedemokraterna Mörbylånga kommun

Annons
Annons
Annons
Annons