Annons

Insändare: Gårdsförsäljning skapar nya möjligheter

Gårdsförsäljning av egenproducerat öl, vin och kanske i något fall ännu starkare drycker skapar nya möjligheter för företagare att visa upp sin småskaliga produktion. På Öland skulle det även bidra positivt till besöksnäringen, och i vår kommun finns redan företag som skulle ta väl vara på en möjlighet som de önskat länge.
Insändare • Publicerad 20 augusti 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Centerpartiet har länge drivit frågan att företagare som tillverkar öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker efter tillstånd även ska få sälja begränsade mängder själva”.
”Centerpartiet har länge drivit frågan att företagare som tillverkar öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker efter tillstånd även ska få sälja begränsade mängder själva”.Foto: Calle Rydqvist

Under de senaste åren har det vuxit fram många lokala mikrobryggerier. Även vinodlingen, och småskalig vinproduktion, har ökat. Centerpartiet har länge drivit frågan att företagare som tillverkar öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker efter tillstånd även ska få sälja begränsade mängder själva.

Det är hantverksmässigt tillverkade drycker i småskalig produktion vi talar om. Dessa blir naturligt dyrare än motsvarande industritillverkade produkter. Risken att marknaden sköljs över av billiga produkter är därför minimal. Det påverkar inte heller Systembolagets monopol. Däremot kan det ge möjlighet till extra inkomster om företagen kan utveckla, förevisa och sälja en begränsad mängd av sitt eget öl, vin eller annan dryck till besökare. Tänk att få njuta av ett lokalproducerat öl eller vin till entrecoten, och sedan kan köpa med ett par flaskor hem. Det ger nya möjligheter för våra lokala företag.

Annons

Tillverkningen av alkoholhaltiga drycker är en av de snabbast växande branscherna inom svensk livsmedelsindustri. Branschen har sett en tillväxt under hela 2010-talet. Det finns ett intresse för hantverket, och att bedriva det småskaligt med en stark förankring i lokalsamhället. Det finns ett allmänt ökat intresse för livsmedelsproduktion där kvalitet, ursprung och hantverkskunnighet värderas högre.

Vi tror att småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle få en positiv betydelse för besöksnäringen, entreprenörsandan, utvecklingen av småskalig och hantverksmässig livsmedelsproduktion på landsbygden och stärka det lokala företagandet.

Den svenska maten behövs! Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland. Bland annat genom att satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur och att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.

Den svenska livsmedelskedjan kan – och bör – vara med och hjälpa till att uppnå FN:s globala Agenda 2030-mål. Det är en möjlighet för Sverige som matnation. Med livsmedel av hög kvalitet, gott djurskydd och miljöhänsyn kan vi både öka vår självförsörjningsgrad och exportera livsmedel.

Öland ligger långt fram med många kreativa livsmedelsproducenter som kan stärkas ytterligare med utökad gårdsförsäljning av lokalt producerat öl, vin och spritdrycker.

Staffan Larsson, (C)

Annons
Annons
Annons
Annons