Insändare: Framtiden för biblioteket i Löttorp

I den skola som just nu byggs i Löttorp är folkbiblioteket och skolbiblioteket förlagt i samma lokal i nära anslutning till skolans entré.
Insändare • Publicerad 5 december 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Biblioteket i Löttorp.
Biblioteket i Löttorp.Foto: Carin von Post

Kanske lite för nära sett i ljuset av pågående pandemi. I framtiden är det nog inte uteslutet med nya pandemier. Att biblioteksbesökarna blandas med barnen är kanske onödig risktagning, med tanke på en ljus idé jag hörde om för några veckor sedan:

Inrätta folkbiblioteket i gamla sparbanksbyggnaden! Nära nog för bibliotekets personal att enkelt förflytta sig och stort nog att inrymma den generation böcker som vi pensionärer fortfarande har intresse av.

En annan aspekt är att närheten till skolans elever naggar på den rätt till integritetsskydd som enskilda elever kan åberopa. Blandningen med allmänheten ses ju som en positiv ingrediens vanligen, men pandemi och integritetsskydd blir en hämsko i det sammanhanget. Så fram för folkbibliotek i gamla sparbanken!

Karin Lindén, lånebokslukare