Annons

Insändare: Frågor till Trafikverket om 136:an

Då Trafikverket tydligen bryr sig ytterst lite om vad de som i området bor, verkar och drabbas tycker om förslaget på ombyggnad av väg 136 från Ölands djurpark till Glömminge, vill jag ställa några raka frågor, och vill att Trafikverket ger lika raka svar.
Publicerad 17 mars 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Diskussionen om 136:an fortsätter.
Diskussionen om 136:an fortsätter.

Trafikverket säger på sin hemsida att en höjning av hastigheten från 90 km/h till 100 km/h medför fördubblad risk att omkomma i en olycka, samt att den ökade hastigheten även medför ökade utsläpp.

"Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna på väg för att rädda liv och minska påverkan på klimatet"

Annons

1 .Varför vill då Trafikverket höja hastigheten från 90 till 100 från Ölands djurpark till Algutsrum?

2. Vill Trafikverket ha 80 eller 100 genom Algutsrum? Båda uppgifterna florerar.

3. Varför vill Trafikverket höja hastigheten genom flera viltstråk och därmed öka risken för olyckor?

"Trafikverket har höga ambitioner när det gäller att undvika att resenärer skadas, oavsett färdsätt."

4. Varför vill man då öka olycks- och skaderisken genom att öka farten, tvinga fotgängare och cyklister att korsa en 100-väg, ta bort busshållplatser samt bygga farliga korsningar?

5. Varför vill man försvåra för utryckningsfordon med vajerräcken?

Med tusentals transporter i jordbruket där inte omkörningar kan ske, kommer de som behöver hjälp av polis, brandkår eller ambulans knappast att uppskatta förseningar på grund av vajerräcken.

Trafikverket påstår sig vilja värna om miljön.

6. Varför vill man då dra den nya sträckningen rakt igenom områden med känsliga biotoper, områden där Länsstyrelsen har skapat en skyddad miljö för unika insekter, för att de ska finnas kvar.

7. Varför vill man dra nya sträckningen genom vattentäkter?

Annons

8. Varför vill man sänka grundvattennivån när det är just vatten som är en bristvara på Öland?

Vet man vilken påverkan det har på lång sikt?

Trafikverket säger sig gjort en optimal lösning för kollektivtrafiken.

9. Är det optimalt att ta bort sju hållplatser och ersätta dem med två (dåligt utformade)?

Dessutom: KLT ska serva allmänheten på bästa sätt, det ska inte vara de som sätter förutsättningarna vid vägbyggen.

Här verkar KLT:s krav gå före de lokala företagarnas.

Slutligen: i bästa fall, om det inte förekommer något släpfordon eller jordbruksredskap, eller om något annat oförutsett inte sker, kommer sträckan från Ölands djurpark till Glömminge att gå 45 sekunder snabbare jämfört med nuvarande hastighet.

Det är inte sträckan som är problemet för trafikflödet, det är Glömminge och i andra riktningen anslutningen till E22, det vet alla som hamnat i kön.

10. Vari ligger vinsten i att komma 45 sekunder tidigare till nästa kö?

Nej, riv upp hela planeringen! Skrota 100-väg, varken ölänningar eller besökande behöver någon öländsk variant på Autobahn!

Annons

Bygg om trafikplatsen i Algutsrum på ett sätt som inte slukar enorma odlingsytor och lägg resten av pengarna på andra korsningar på Öland som behöver förbättras.

Min uppfattning är att det har gått prestige i hela projektet där Trafikverket ovillkorligen ska ha sin vilja igenom.

Förnuft, miljö och säkerhet negligeras till förmån för något som mycket få stödjer.

Mats Fredsson, Stora Hult

Annons
Annons
Annons
Annons