Annons

Insändare: ”Förvånad över att ingen debatt om Borgholms utveckling tycks förekomma”

Ett antal gånger under de senaste 40 åren har det varit nära att det blivit byggnation i yttre hamnen. Allt från höghus till hotell har legat på ritbordet.
Publicerad 2 mars 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Båtklubbens medlemmar hjälps åt.
Båtklubbens medlemmar hjälps åt.

Varje gång som planerna av olika anledningar stoppats har besvikelsen varit stor. Nu undrar jag om inte sista tåget redan har gått. Det är för sent. En hållbar etablering av bostäder i hamnen kräver att området skall ligga högre än 3 meter över dagens havsnivå.

Länsstyrelsens riktlinjer för områden under 3:meters kurvan säger att de är lämpliga för parker, rekreationsområden, sport och fritidsaktiviteter, parkeringsplatser och uppställningsytor. Det står tydligt att bostadsbyggen bör undvikas. Närheten till reningsverket gör heller inte förutsättningarna bättre. Det talas i flera fall om ett säkerhetsavstånd till bostäder om minst 500 meter. Vänder man på det så kan bostäder i hamnen vara till hinder för en framtida nödvändig utbyggnad reningsverket, vilket det talas om.

Annons

Nästan alla kommuner längs Sveriges långa kust från Strömstad till Stockholm arbetar på allvar med planer för vilka områden som i framtiden kan räddas och vilka som måste överges.

Yttre hamnen i Borgholm uppskattas av många. Tillgängligheten för allmänheten att kunna ta en sväng runt hamnen och se ut över havet är väldigt viktig. På flera ställen där hamnar bebyggts är det tillåtet att promenera runt kajen, men känslan blir lätt att man är inne på deras uteplatser och kliver.

Ett hållbart nytt bostadsområde måste kunna stå pall i flera generationer. Borgholm bör planera för expansion i högre belägna områden, här är folk i regel skrivna på sina fastigheter och bor permanent. Närmast vattnet är det släckt i de flesta husen nio månader om året.

Att det inte förts någon dialog med båtklubben angående de nuvarande byggnadsplanerna i hamnen är minst sagt besynnerligt. Allt båtklubben har fått veta är att alla båtar måste flyttas till Rosenfors cirka 2 kilometer från hamnen och att det inte finns något annat alternativ. Kontraktet på den nuvarande uppställningsplatsen i hamnen och klubbens hus skall enligt senaste förslaget sträcka sig till 2021-12-31. Båtklubben har under många år ställt sig positiva till att flytta verksamheten till alternativa platser i närheten av hamnen där båtar rimligen hör hemma.

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan försköna yttre hamnen med nya grönytor och parkeringar så att alla både innevånare och turister kan få glädje av och tillgång till hamnen.

Det skulle kunna bli en attraktion i Borgholm, en plats tillgänglig för alla och där även båtar finns med.

Jag är lite förvånad över att ingen debatt om Borgholms utveckling tycks förekomma. Skall vi låta P&E Person AB och Peab utan debatt och kritik ta över vår hamn? Kommunen har faktiskt både ansvar och rätt att bestämma hur detaljplanen över hamnen skall se ut.

För att alla skall få tillfälle att tycka till har vi startat Facebookgruppen Borgholmshamn.

Vi ser fram mot att ta del av dina åsikter. Välkommen!

Göran Karlsson

Annons
Annons
Annons
Annons