Annons

Insändare: Förtydligande om Moderaternas motion om skolan

I torsdagens artikel om M:s förslag till utökade resurser till främst matematik och läsförståelse så vill vi göra följande förtydligande:
Insändare • Publicerad 19 september 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Borgholm kan bli bättre än andra om förutsättningarna är de rätta”.
”Borgholm kan bli bättre än andra om förutsättningarna är de rätta”.Foto: Arkiv

Borgholms skolor arbetar idag bra utifrån läroplanen och presterar bra i ett nationellt perspektiv. I det nationella skolarbetet behövs dock en rejäl höjning av kunskapsnivån.

Det är för den skull detta förslag är lagt. Vi vill ge Borgholms skolor ännu bättre förutsättningar att vara ledande inom detta område.

Annons

Borgholms skolor arbetar idag mycket bra utifrån läroplaner och är inte sämre (snarare tvärtom) i jämförelse med andra kommuner. Dock har eleverna svaga betyg (som varierar från årskull till årskull) i matematik och läsförståelse vilket även är ett nationellt problem.

Det är för den skull detta förslag är lagt. Borgholm kan bli bättre än andra om förutsättningarna är de rätta.

Vi vill skapa resurser för att möjliggöra en så bra utveckling som möjligt där skolan själva får ta fram projektplan med resursbehov.

De resurser som direkt kan frigöras är de som skulle användas för att flytta ut 6:orna till våra F-åk 5 skolor, som M sedan tidigare av bl.a resursskäl sagt nej till. Nu vill vi med insikten om behoven i matematik och läsförståelse använda dessa pengar till lärande.

Förslaget att slå samman Viktoriaskolan och Slottskolan gör att Borgholm får en F-åk 9 skola i likhet med Åkerboskolan. Det blir ansvarsmässigt och organisatoriskt lättare att se var de föreslagna resurserna gör mest nytta. I tillägg så möjliggör det om skolledningen vill, att utnyttja Viktoriaskolans lokaler även för åk 6.

Förslaget att ytterligare utveckla samarbetet med Kalmarsunds gymnasieförbund (där våra elever går sina gymnasieår) syftar till att förenkla övergången mellan högstadiet och gymnasiet.

Carl Malgerud (M), oppositionsråd

Björn Andreen (M), 2:e v ordförande utbildningsnämnden och v ordf Kalmarsunds gymnasieförbund

Annons
Annons
Annons
Annons