Insändare: ”Förargelsens hus”

Efter 5 år och 4 tidigare insändare angående Attefallshuset ”Förargelsens hus” vid kustvägen i Djupvik kommer en uppföljning av den bristande hanteringen.
Insändare • Publicerad 9 augusti 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten tycker att kommunen borde agera.
Insändarskribenten tycker att kommunen borde agera.

Varför agerar inte Miljö-och byggnadsnämnden i Borgholm? Bollen har legat hos den i 1 år nu och inget har hänt. Finns det ingen känsla för att ta sitt ansvar?

2020-06-22 upphävde Mark-och miljööverdomstolen för andra gången det av Miljö-och byggnadsnämnden i Borgholm givna startbeskedet för ett Attefallshus. Byggnaden måste åtgärdas med rivning, flyttning eller sänkning.

Ska det vara så svårt att göra en inspektion på plats och att följa lagen efter 5 års handläggning? Fastighetsägaren har ju också utfört olovlig uppfyllnad av sin och en bit av grannens tomt med 70-80 cm krossmaterial för att manipulera byggnadens höjdvärden.

Då ärendet kommer att vara prejudicerande för framtida liknande ärenden är det av yttersta vikt att byggnationen är i enlighet med gällande regler och anpassas till den lokala landskapsbilden utmed aktuell kuststräcka. Så är inte fallet nu.

Djupviksbo