Insändare: Flytta Simpevarp havsvindpark norrut och skala ner!

Vindkraft är bra och ger relativt ren energi, men som kustbo vid Ålkistan på norra Öland blir jag förvånad och förskräckt att se med vilken nonchalans det norska bolaget Cloudberry tar sig an projektet Simpevarp havsvindpark.