Insändare: ”Flera företag i regionen kommer uppfatta detta som ett näringsförbud”

Nu har nya skärpta lokala råd införts för att minska smittspridningen av covid-19 i region Kalmar län. Det viktigaste är givetvis att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen till en nivå som vården i Kalmar län klarar av. Om regionen har gjort bedömningen att de nya restriktionerna är helt nödvändiga för att vårdsektorn i regionen ska klara av nya fall av covid-19 så är det självklart att dessa skall följas.
Publicerad 12 november 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Företagarna ser dock en stor risk att de nya restriktionerna, och dess konsekvenser, kommer påverka stora delar näringslivet i regionen negativt”.
”Företagarna ser dock en stor risk att de nya restriktionerna, och dess konsekvenser, kommer påverka stora delar näringslivet i regionen negativt”.Foto: Kenth Jönsson

Företagarna ser dock en stor risk att de nya restriktionerna, och dess konsekvenser, kommer påverka stora delar näringslivet i regionen negativt. Missförstå oss inte nu, ett liv är alltid första prioritet.

Restriktioner och begränsningar behöver därför mötas upp med relevanta stöd för företagen. Vi måste ha helt klart för oss att åtgärderna kommer leda till negativa konsekvenser för stora delar av ett redan nedbrutet näringsliv. Flera företag i regionen kommer uppfatta detta som ett näringsförbud för att inte tala om gemene man, den berörda allmänheten som mer eller mindre sätts i husarrest när de nya råden ska efterlevas. Kalmar län behöver därför också ha en plan och beredskap för hur de drabbade företagen ska kunna stöttas. Det kommer också krävas att regionen ligger på regeringen så att de nyligen aviserade nationella stödåtgärderna skyndsamt och utan onödigt krångel når ut till näringslivet.

En viktig åtgärd just nu är att minska företagares ovisshet om framtiden och där finns en hel del att göra både lokalt, regionalt och nationellt. Vilka lättnader och sänkningar i avgifter som infördes i kommunen och regionen i samband med krisen kan bli kvar under 2021? Nu tillskjuter regeringen ännu fler miljarder till regioner och kommuner och siffror visar att kommunsektorn kommer göra stora ekonomiska överskott 2020. Det finns alltså all anledning för regioner och kommuner att ytterligare se över fortsatt sänkta avgifter för företag (hyror, tillsyn, avgifter för miljö, serveringstillstånd, vatten, avfall, renhållning, fjärrvärmenät med mera) så att vi även efter krisen kan ha kvar lokala företag som anställer och betalar skatt till välfärden.

Med jämna mellanrum gör regeringen ett stort nummer av att kommunerna ska få mer pengar. Nya miljarder som ska rädda välfärden. Men även om de ofta försöker ge sken av det så kan politiker inte trolla fram pengar. Det finns heller ingen garanti för att dessa skattekronor ska fortsätta flöda in i Sverige AB i framtiden. Många av Kalmar läns företag har drabbats ytterst hårt av coronakrisen. Inom vissa branscher handlar det om ett nästan totalt tapp i omsättning jämfört med tiden innan krisen. Det gör att antalet arbetade timmar minskar och skattebasen vittrar sönder.

Företagarna vill särskilt lyfta fram vikten av följande åtgärder:

1. Dämpa företagares ovisshet. Tydliga besked måste nu komma ut hur lättnader, tillstånd och sänkningar i avgifter som infördes i samband med krisen som blir kvar 2021. Detta gäller alla stöd lokalt, regionalt och nationellt.

2. Slopa avgifter, se till att det blir roligare enklare och mer lönsamt att driva företag i dessa tider. Använd devisen, hellre hjälpa än stjälpa.

3. Investera mera! Nu är det viktigare än någonsin att region och kommuner fortsätter med tidigare aviserade investeringar för att på så sätt stimulera de lokala företag som är beroende av region och kommun som kund. Kan vi hålla det relativt goda bostadsbyggandet igång så kommer det naturligtvis att gynna många, både hus- och byggföretag, men också många underleverantörer inom kök, badrum, golv, färg och, inredning.

4. Den offentliga sektorn behöver också fortsätta göra inköp och upphandla. I den mån det är möjligt bör man dela upp de offentliga inköpen så att även mindre växande företag ges möjlighet att lägga anbud.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar län

Thomas Gustafson, ordförande Företagarna Emmaboda

Robin Körner, ordförande Företagarna Hultsfred

Rickard Persson, ordförande Företagarna Högsby

Lasse Johansson, ordförande Företagarna Kalmar-Nybro

Alexandra Flöner Tegnemo, ordförande Företagarna Mönsterås-Ålem

Jeanette Sjögren, ordförande, Företagarna Oskarshamn

Eva Milesson, ordförande Företagarna Torsås,

Marcus Alsér, ordförande Företagarna Vimmerby

Susanne Stackelberg, ordförande Företagarna Västervik

Eivon Gustafsson, ordförande Företagarna Öland