Annons

Insändare: Ett steg närmare ett nytt äldreboende i Färjestaden

I Mörbylånga kommun ska alla kunna få en trygg ålderdom med hög livskvalitet och värdighet. Våra äldre ska känna trygghet i att de kan bo hemma så länge det är möjligt, därför ska det finnas en hemtjänst av hög kvalitet. För den som inte längre kan bo kvar hemma ska det finnas tillräckligt många platser i kommunens äldreboenden.
Publicerad 5 mars 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För den som inte längre kan bo kvar hemma ska det finnas tillräckligt många platser i kommunens äldreboenden”.
”För den som inte längre kan bo kvar hemma ska det finnas tillräckligt många platser i kommunens äldreboenden”.

I dagsläget finns det för få platser i särskilt boende i vår kommun. Socialnämnden beräknar att det behövs 88 nya platser till 2027. Att det behövs nya platser i särskilda boenden i Mörbylånga kommun inom en snar framtid är ingen nyhet, men med Moderaterna i ledningen har det tidigare styret inte gjort tillräckligt för att kommunen skulle stå rustade inför behoven av äldreboenden!

Nu är det bråttom och den politiska majoriteten måste ha fokus på att så snabbt som möjligt se till att det byggs ett nytt äldreboende. Vi är övertygade om att lösningen ligger i samverkan – kommun, näringsliv och invånare.

Annons

Kommunfullmäktige har nu beslutat att Mörbylånga kommun ska vända sig till näringslivet för att hitta ett företag, en samarbetspartner, som tillsammans med kommunen har kunskapen att kunna skapa en kooperativ hyresrättsförening. Föreningen ska ägas av de äldre, kommunen och samarbetspartnern - tillsammans.

Upphandlingen av samarbetspartnern ska ske i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling. När upphandlingen är klar det dags att samla alla goda krafter från kommunen och samarbetspartnern för att besluta om exakt utformning av äldreboendet, ta fram exakta kostnadskalkyler och besluta om hur den kooperativa hyresrättsföreningen ska se ut.

Efter att ha studerat olika alternativ har vi kommit fram till att kooperativa hyresrätter är den bästa lösning för Mörbylånga kommun i den situation vi befinner oss i. En anledning är kommunens lånebörda som vi ärvt från det tidigare moderatledda styret. Det gör att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att kommunen själv ska bygga och äga äldreboendet.

Vårt ställningstagande bygger på att:

• Det är den snabbaste lösningen från beslut till våra äldres inflyttning på det nya äldreboendet.

• Den här lösningen stämmer väl överens med hur vi vill arbeta – kommunen i samverkan med näringsliv och invånare. Kooperativa hyresrätter ger inflytande för kommunen både före, under och efter att det särskilda boendet är byggt.

• Kooperativa hyresrätter ger sannolikt lägre kostnader för de boende och kommunen än att hyra av privat entreprenör.

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande

Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Mathias Karlsson (S), socialnämndens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons