Insändare: Ett medborgarförslag om politisk ättestupa...

Det kom ett medborgarförslag om en åldersgräns för människor att delta i det politiska arbetet som ledamot i något av de politiska organen i Mörbylånga. Sedan har debatten fortsatt åt olika håll och handlat om helt enskilda frågor.
Publicerad 25 januari 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Henriette Koblanck (S).
Henriette Koblanck (S).

Huvudfrågan om ålder innebär att frågeställaren inte är insatt i en hur en demokrati fungerar. Alla har en röst och har rätten att delta i det politiska arbetet oavsett ålder. Att man som yngre är mer insatt i ”vad som gäller” är en ytterst tveksam inställning. Det finns inget likhetstecken mellan ålder och kunskap/intelligens.

Men olika åldersgrupper kan uppleva att för dem viktiga frågor inte får tillräckligt med uppmärksamhet och naturligtvis måste de politiska partierna vara uppmärksamma på det. Vad äldre har är erfarenheter om de frågor som är relaterade till olika skeenden och behov under hela livet och yngre om livssituationen när man är i arbetsför ålder. Båda perspektiven, de yngres och de äldres, måste beaktas i alla viktiga beslut på alla politiska nivåer och sättas i ett omvärldsperspektiv. Politik kan aldrig utgå från ett privat tyckande av en enskild person utan följer det demokratiska regelverket som finns och andra beslutade formella ramar, till exempel grundlagen och kommunallagen. I Mörbylånga kommun är antal ledamöterna, olika ålderspann, i Kommunfullmäktige motsvarande de demografiska sammansättningen av kommunens befolkning i stort.

Den andra frågan som kommit upp är om yngres möjlighet att bidra i de politiska partiernas arbete och möjligheten att växa in i det politiska arbetet. Det är en helt annan fråga och det är upp till varje parti och konstellation att diskutera föryngringsfrågan internt men spelreglerna för demokrati måste vi alla värna om.

Henriette Koblanck (S)