Insändare: Ett gemensamt samhälle

Det är tillsammans vi skapar en framtid, tillsammans vi bygger ett samhälle. Vänsterpartiet anser att politiken ska ta ansvar för välfärd, samhällsservice, infrastruktur, klimat, miljö och bostäder. Allt det vi gemensamt behöver, ska också styras gemensamt. Vänsterpartiet vågar ta beslut och visa vägen för att bygga ett samhälle som håller ihop och är hållbart.
Insändare • Publicerad 2 september 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Josef Bjerlin och Sara Kånåhols.
Josef Bjerlin och Sara Kånåhols.Foto: Eva Joelsson

Ett samhälle med en offentligt ägd välfärd, fri från vinstintressen men fylld av medarbetarinflytande. Ett samhälle med billiga kommunala hyresrätter, en skattefinansierad utbyggd kollektivtrafik och ett nätverk av gång- och cykelvägar, som gör det möjligt att leva och arbeta på hela Öland. Ett samhälle med solceller på offentliga byggnader och stora insatser för grundvattnet. De omställningar vi nu måste göra kräver att offentligheten och politiken tar på sig ledartröjan och har mod att agera.

Det är tillsammans vi skapar en framtid, tillsammans vi är ett samhälle. Gemenskap och samhörighet skapar trygghet, motverkar ensamhet och är förutsättningen för goda idéer och demokrati. Känslan av gemenskap och samhörighet skapas bäst när vi människor träffas. För det krävs fysiska mötesplatser för såväl spontana som planerade möten. Vänsterpartiet vill fortsätta satsa på lekplatser, grillplatser, utegym, bibliotek, bygdegårdar och hembygdsföreningar. Föreningslivet och all slags kultur och fritid är viktigt för att förebygga ohälsa och för att vi ska känna samhörighet, tilltro och självkänsla.

Vänsterpartiet vill ha ett starkt gemensamt samhälle som styrs av oss alla tillsammans. Ett samhälle som tar ansvar för för klimat. trygghet och vår framtid.

Sara Kånåhols, Vänsterpartiet Borgholm

Josef Bjerlin, Vänsterpartiet Mörbylånga