Annons

Insändare: Ett anpassat Öland Spirar

Skördefestens styrelse ställde in förra årets Ölands Spirar och Skördefest på grund av Covid-19. Vi har sedan dess följt, och fört, en intensiv diskussion i styrelsen om pandemin och dess konsekvenser för det öländska näringslivet och den verksamhet som vi ansvarar för. Utgångspunkterna har hela tiden varit att vi måste anpassa oss till de restriktioner som gäller vid varje tillfälle.
Insändare • Publicerad 12 maj 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi har inga egna aktiviteter i helgen och de som har verksamhet under vårt paraply har den i huvudsak utomhus”.
”Vi har inga egna aktiviteter i helgen och de som har verksamhet under vårt paraply har den i huvudsak utomhus”.Foto: Peter Boström

Länets smittskyddsläkare beslutade om nya skärpta rekommendationer den 26 april. Vi har sedan dess haft täta kontakter med berörda myndigheter; polisen, länsstyrelsen, och via dem, smittskyddsläkaren, för att följa rekommendationerna.

Den information som finns på vår hemsida har vi även stämt av med dessa myndigheter.

Annons

Vi har dessutom tagit på oss ansvaret att informera om det allvarliga läget angående smittspridningen i våra kanaler. Därigenom når vi både de verksamheter som kommer att ha öppet under vårt paraply, ”Öland Spirar”, och de besökare som finns på Öland.

Vi har inte bedrivit någon aktiv extern marknadsföring sedan de nya skärpta rekommendationerna började gälla. Vi har inga egna aktiviteter i helgen och de som har verksamhet under vårt paraply har den i huvudsak utomhus. Vi beslutade också att inte distribuera reklam utanför Öland. Vår avsikt är att informera de som kommer att vistas på Öland under Kristi himmelsfärdshelgen om vilka rekommendationer som gäller i länet. Vi har även informerat våra deltagare om vad som gäller i bland annat nyhetsbrev. Ett fåtal av de verksamheter, under paraplyet ”Öland Spirar”, som inte känner att de kan uppfylla kraven har ställt in medan andra har anpassat sin verksamhet ytterligare. De flesta har dock haft öppet under hela pandemitiden och har redan anpassat sin verksamhet efter gällande rekommendationer under lång tid.

Sammanfattningsvis vilar ett stort ansvar på varje individ. Vår övertygelse är att vi genom att sprida information både till besökare och verksamheter om de skärpta rekommendationerna hjälper till att medvetandegöra om det allvarliga läget.

Styrelsen för Ölands Skördefest

Håkan Brynielsson

Theo Janson

Charlie Puscaric

Gunnar Aldestam

Tore Johnsson

Gudrun Thielemann

Annons

Lotta Andersson

Kerstin Persson

Roger Gustafsson

Annons
Annons
Annons
Annons