Annons

Insändare: En polisstation till på Öland

Den kommande mandatperioden vill Centerpartiet satsa 1 miljard på ökad lokalpolisnärvaro. Det är ett av sju vallöften från Centerpartiets landsbygdspaket för en tryggare, friare och mer tillgänglig landsbygd. Sedan millennieskiftet har 200 poliskontor och stationer försvunnit. Det är en utveckling åt fel håll. Vi vill vi se fler patrullerande poliser, återöppnande av poliskontor och fler mobila polisenheter.
Insändare • Publicerad 22 augusti 2022 • Uppdaterad 25 augusti 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centrern vill ha ytterligare en polisstation på Öland.
Centrern vill ha ytterligare en polisstation på Öland.Foto: Peter Boström

Vi vill öppna ytterligare en polisstation på Öland. Det finns en i Borgholm, men en till behövs för att underlätta för områdespoliserna att arbeta brett på hela Öland.

Centerpartiet har drivit på för en ökad polistäthet i hela landet och fått lagstiftning på plats som tacklar brott på landsbygden. Nu är det dags för ytterligare åtgärder. Polisens brottsbekämpande och förebyggande arbete på landsbygden behöver bland annat utvecklas genom särskilda utredare, som har fokus riktat mot brottslighet som är särskilt vanligt förekommande på landsbygden: bedrägerier, stöld, trafikbrott och våld. Det kan aldrig vara en enskild företagares fel att diesel blir stulet! Brott som begås på landsbygden måste tas på allvar. Inte minst för att förhindra att medborgargarden tar lagen i egna händer. Fysiskt, ekonomiskt och sexuellt våld i relationer förekommer i alla åldersgrupper. Polisen måste kunna prioritera utredningar av dessa brott.

Annons

Centerpartiet på Öland vill satsa på utökat förebyggande arbete för att förhindra vägar in i kriminalitet och utanförskap. Mätningar visar att invånare på Öland är trygga och i liten utsträckning utsatta för brott jämfört med resten av riket. Så ska det vara även fortsatt! Polisen ska finnas närvarande i ungas och övriga medborgares vardag för att kunna arbeta förebyggande och skapa relationer. Vi vill också se utökad samverkan mellan polis, socialtjänst och skola. En ofullständig skolgång utgör en av de största riskerna för att hamna i utanförskap och kriminalitet vilket i längden innebär stora kostnader för samhället.

För att kunna genomföra detta arbete vill vi se fler lokala poliser på Öland. För trygghetens bästa!

Anna-Kajsa Arneson (C), gruppledare Mörbylånga

Staffan Larsson, (C), gruppledare Borgholm

Emmy Ahlstedt (C), 1:a Ölandslistan till Regionvalet

Annons
Annons
Annons
Annons