Annons

Insändare: Det sista vi behöver är otrygga och tysta arbetsplatser

Nyligen presenterades LAS-utredningen. Att mitt under pågående Coronapandemi tvingas förhålla oss till en utredning om en så kallad moderniserad arbetsrätt är skrämmande. Utredningen är tänkt att behålla balansen på arbetsmarknaden, men detta underlag ser Kommunal som något helt annat. Den behåller ingen balans utan gör endast arbetsgivarnas situation bättre.
Publicerad 11 juli 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Företrädare för Kommunal vill skrota LAS-utredningen.
Företrädare för Kommunal vill skrota LAS-utredningen.

Två exempel på förslag i utredningen:

• Möjligheten för facklig organisation att ogiltigförklara en uppsägning när arbetstagare sägs upp av personliga skäl hos arbetsgivare med under 15 anställda tas bort helt. Idag består anställningen under tvist, d.v.s. om du är uppsagd går du till jobbet och arbetar under tiden tvisten pågår. Regeln om ogiltigförklaring skyddar arbetstagare mot godtyckliga uppsägningar och tryggar arbetstagarens rätt till både lön och arbete under tid tvisten pågår.

Annons

• Alla arbetsgivare får undanta fem arbetstagare innan turordningen fastställs. Det innebär att det blir lättare för en arbetsgivare att säga upp anställda med lång anställningstid. Arbetsgivaren får mer fritt bestämma vilka som ska sägas upp p.g.a. arbetsbrist.

Om förslagen i utredningen blir verklighet kan vi säga att arbetsplatserna kommer bli tystare och otryggare. Varför tror vi det?

Jo, om arbetsgivaren kan välja näst intill fritt bland de anställda så skulle det till exempel kunna betyda att en anställd blir uppsagd för att hen varit hemma lite oftare än andra för vård av barn.

Eller tänk dig att du är skyddsombud och driver en arbetsmiljöfråga som din arbetsgivare motsätter sig - kan risken då kanske vara större att du blir uppsagd vid en arbetsbristsituation? Vem vill och vågar då axla rollen av att driva fackliga frågor på sin arbetsplats?

Vi behöver inte tysta arbetsplatser.

Vi behöver arbetsplatser där medlemmarna får vara delaktiga, har inflytande och kan påverka sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor.

Välfärden i Sverige är motorn i samhället, och medlemmarna i Kommunal är de som driver denna motor. De arbetar dygnet runt och året om i samhällsviktiga funktioner. Det behövs många fler anställda inom välfärdens områden idag, imorgon och i framtiden. Ge de som arbetar idag och samtidigt framtidens arbetskraft trygga förutsättningar. En trygg arbetsplats är bra för de anställda, det är bra för arbetsgivarna och för alla de som använder sig av välfärden.

Helt enkelt, en värld där alla är vinnare - inte bara arbetsgivarna.

Vi står upp för att värna tryggheten för medlemmarna i Kommunal. Vi står upp för Sveriges välfärdsarbetare och därför uppmanar vi alla ansvariga politiker:

Skrota utredningsförslagen - lämna utredningen i pappersåtervinningen!

Annons

Mahlin Bergman, avdelningsordförande Kommunal Sydost

Daniel Deleuran, ordförande Kommunal Karlskrona

Lena Svensson, ordförande Kommunal Mönsterås

Anna Idberg, ordförande Kommunal Hälso- sjukvård och Trafik Blekinge

Piroska Ruzsa-Pal, ordförande Kommunal Ljungby

Robert Öhrnell, ordförande kommunal Nybro

Renée Solstad, ordförande Kommunal Oskarshamn

Kristina Spjuth Sahlberg, ordförande Kommunal Älmhult

Petra Dahlström Wall, ordförande Kommunal Vimmerby

Madeleine Skruvik, ordförande Kommunal Emmaboda-Torsås

Annons

Jannica Sjöblad, ordförande Kommunal Västervik

Karina Eliasson, ordförande Kommunal Markaryd

Larita Wigander, ordförande, Kommunal Hälso sjukvård och Trafik Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons