Annons

Insändare: Det finns en risk att projektet inte blir av!

Vi vill se en förbättring av väg 136 på sträckan Algutsrum – Glömminge. Det förslag som Trafikverket lagt fram och som processades hösten 2020 är optimalt och vi har stort förtroende för Trafikverkets sätt att hantera processen.
Insändare • Publicerad 3 maj 2021 • Uppdaterad 14 maj 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Här, på ängen mittemot skolan väster om väg 136,  är förbindelsevägen och pendelparkeringen tänkt att anläggas. En efterlängtat satsning!
Här, på ängen mittemot skolan väster om väg 136, är förbindelsevägen och pendelparkeringen tänkt att anläggas. En efterlängtat satsning!

Det är alltid så att när stora ingrepp görs vid infrastruktursatsningar blir många människor berörda, direkt eller indirekt. I insändare har vi sett människors oro. Denna del Algutsrum – Glömminge är i realiteten ingen stor förändring men viktig för att öka tryggheten på vägen. När Ölandsbron byggdes 1972 togs värdefull åkermark i anspråk för vägbyggen upp mot Algutsrum och i tillfartsleder, många människor berördes även då. Den riktigt stora infrastruktursatsningen på Öland gjordes 1906 till 1910 då järnvägen byggdes. Då anlades 151 kilometer järnväg rakt genom odlingslandskapet och många människor berördes. Det är viktigt att ha något att relatera till när detta projekt skall bedömas.

När vi bedömer projektet i sin helhet är det inte högre hastigheter eller sparade sekunder som är avgörande, det är att vi får en tryggare väg delvis med vajerräcke, tryggare överfarter, gångtunnlar med mera, en stor förbättring mot hur det ser ut idag. I Glömminge finns en förbindelseväg mellan Röhällavägen och Kyrkgatan samt en pendelparkering planerad. Det är något som saknats och som människor ser fram emot.

Annons

För Trafikverket är det viktigt att Mörbylånga kommun är positivt inställda till projektet, som omfattar 350 miljoner kronor. Andra politiska partier förordar en förbifart även i Glömminge, öster om nuvarande väg 136, det alternativet skall nu utredas av Trafikverket. Det förslaget ökar kostnaderna. Alla förändringar förskjuter en byggstart, från i liggande förslag år 2025 och i alternativsträckningens förslag år 2027. Från de styrande partierna Centern och Socialdemokraterna har jag noterat en negativ inställning. Från den ledande Centerpartisten i kommunen har jag hört ett märkligt yttrande jag citerar ”att spara 45 sekunder bara för att fastna i proppen Glömminge” och projektet ”bara gynnar Borgholm” slut citat. Det är angeläget att säga att för oss är det lika viktigt att färdas tryggt på Öländska vägar vare sig man bor i Ås eller i Byxelkrok. Om denna negativism får genomsyra Mörbylånga kommuns slutliga yttrande är det fara för hela projektet. Trafikverket vill ha kommunen med sig i sitt beslut. En negativ kommun kan riskera att Trafikverket tar sin pengapåsa och investera i någon annan kommun som står på tur.

Om alternativförslaget i Glömminge får gehör blir inte vägförbindelsen mellan Röhällavägen och Kyrkgatan samt pendelparkeringen byggd. Kommunens yttrande som skrivs av Centern och Socialdemokraterna blir avgörande, deras slutliga ställningstagande känner jag inte till men vi är oroliga för de negativa tongångar vi hör.

Berne Klysing, Liberalerna Öland

Annons
Annons
Annons
Annons