GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: ”Det är uppenbart att Trafikverket och Länsstyrelsen är solidariskt skadeståndsskyldiga”

Öppet brev till Trafikverket och Länsstyrelsen.
Insändare • Publicerad 14 november 2021 • Uppdaterad 15 november 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Albrunna-allén var för några år sedan en välmående almallé till dess den angreps av den så kallade almsjukan”.
”Albrunna-allén var för några år sedan en välmående almallé till dess den angreps av den så kallade almsjukan”.Foto: Roland Andersson

Albrunna-allén var för några år sedan en välmående almallé till dess den angreps av den så kallade almsjukan. Denna sjukdom har nu fått fäste i så gott som samtliga almar i allén. Det är ett välkänt faktum att alla dessa träd snart är döda och kommer att falla till marken. Eftersom det är en allé där träden omgärdar en trafikerad riksväg måste åtgärder omgående vidtas för att hindra att träden eller grenar faller på vägen.

Det säger sig självt att detta i den nuvarande situationen innebär att biltrafikanter, cykeltrafikanter eller gångtrafikanter kan råka mycket illa ut. Att inga olyckor eller än värre dödsolyckor ännu skett får tillskrivas slumpen. Träd och stora grenar har ju redan fallit på vägen i stor omfattning. Vittnesmålen är många.

Visst har genom Trafikverkets försorg beskärning av döda grenar skett och vissa träd har kapats till 3-4 meters höjd. Dessa åtgärder är dock helt otillräckliga. Det visar inte minst några nyligen nedtagna stubbar som helt saknade stödjande rötter. Dessa har helt ruttnat upp p.g.a. almsjukan och så är det självfallet beträffande alla döda almträd. Höststormarna tycks återigen bli en mardröm för oss trafikanter.

Samtliga sjuka träd har inte tagits ned till roten eftersom de enligt uppgift anses utgöra ett gynnsamt habitat för olika insekter och fladdermöss. Gemene man som trafikerar allén och utsätter sig för risken att få ett dött träd över sig undrar befogat vad som värderas högst, nämnda djur eller de som trafikerar allén. Under alla omständigheter kan dessa djur flytta till närväxande almträd eller få hjälp till ett alternativt boende som konstrueras av de nersågade almarna.

Det är uppenbart att Trafikverket och Länsstyrelsen är solidariskt skadeståndsskyldiga för all den skada som orsakas av fallande/nervälta träd och nedfallande grenar allt på grund av visad vårdslöshet att ej i tid undanröja faran för fullbordad skada.

Det vore klädsamt om företrädare för dessa myndigheter ville gå i svaromål på detta öppna brev.

Lennart Åberg, Grönhögsbo och tidigare Advokat.