Insändare: Den politiska processen i Borgholms kommun, så här fungerar den i praktiken!

1. Ett ärende väcks, om det är av den politiska majoriteten så lyfts ärendet bara in på dagordningen. Om det är från oppositionen författas en motion (som kan ta flera år att behandla). Vi kan här använda det aktuella ärendet om “Gratis morgonmål till elever” som väcktes av majoriteten (S, C och V).
Insändare • Publicerad 18 december 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Från ett fullmäktigemöte i Borgholm.
Från ett fullmäktigemöte i Borgholm.Foto: Borgholms Kommun

2. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott som består av två representanter från majoriteten och en från oppositionen.

3. Där väljer de att skicka ärendet vidare till utbildningsförvaltningen för att få ett tjänstemannayttrande inför kommande beslut i kommunstyrelsen. Redan efter punkt ett kunde vi läsa i lokalmedia om vad som ska hända. Och då har inte ens tjänstemannaorganisationen eller personalen på skolorna satt sig in i ärendet för att komma med sina synpunkter. Och inte heller politiken i berörd nämnd. Ett antal personer som på sätt och vis kommer att arbeta i onödan för beslutet är ju redan fattat. Av två personer som är i majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

4. Ärendet kommer till utbildningsnämndens arbetsutskott där det har förberetts av tjänstemännen. Här framkommer det ytterligare frågor som behöver få svar innan yttrandet går vidare till kommunstyrelsen. (Så här långt har processen kommit i skrivande stund.)

5. Tjänstemannaorganisationen ska nu utreda, söka svar på nämndens frågor och sätta samman ett yttrande som sedan går till utbildningsnämndens ordinarie möte innan det går vidare till kommunstyrelsen.

6. Ärendet kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde. Samtliga ledamöter har förberett sig genom att sätta sig in i ärendet och diskutera med sin partigrupp. Antingen avslutats ärendet här och då är det kanske “bara” drygt 50-tal personer som lagt tid på att läsa in sig på ärendet för att bilda sig en uppfattning. Fast det redan i princip är klart sedan länge. Det har ju till och med stått i tidningen. Men om det är ett ärende av väsentlig vikt eller av betydande ekonomisk karaktär ska det vidare till kommunfullmäktige.

7. Vid kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ, är det ytterligare cirka 30 personer som ska sätta sig in i ärendet. Och bilda sig en uppfattning. Innan beslut. Som redan är givet.

Är ni med på frustrationen som kan kännas redan efter punkt ett? Ärendet är egentligen inte på något sätt avgjort utan ska “valsa runt” både i den kommunala och politiska organisationen innan beslut. Men ändå är det redan klart… innan ett 80-tal personer ens har börjat lägga ner sin tid och engagemang på ärendet.

Det är kanske inte är så konstigt att det finns de som tycker att de har mer betydelsefulla saker att lägga sin tid på än ärenden som valsar runt för att det ska vara så. För de är ju redan avgjorda från första stund.

Ps. Detta är en naturlig del av den demokratiska processen, majoriteten är just i majoritet och får alltid sin vilja igenom och visst skulle det vara lite trist om oppositionen inte ens försökte påverka. Tack och lov kan vi i Framtid Öland kan hämta drivkraft och inspiration hos alla er som vi möter i vår vardag. Det är ni som får oss att idogt arbeta vidare!

Framtid Ölands representanter i kommunfullmäktige

Torbjörn Johansson, Annette Hemlin, Tomas Lind, Mats Olsson