Annons

Insändare: Demokrati är både makt och ansvar

Läser en debattartikel som moderaterna via Carl Dahlin har skrivit och förundras lite över dess innehåll, särskilt slås jag av tanken Vilken människosyn har moderaterna?, med tanke på vissa av frågorna. Undertecknad syftar då främst på de delar av artikeln som handlar om innantilläsning.
Publicerad 11 mars 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carina Adolfsson Elgestam.
Carina Adolfsson Elgestam.Foto: Maria Wiell

Kommunfullmäktige är kommunens högs beslutande organ och där representerar man folket i kommunen och tar beslut i viktiga frågor. Det handlar tex, om kommunens verksamheter, inriktning och ekonomi. I många av dessa frågor finns det ideologiska skillnader men inte i alla. I mångt och mycket handlar det om samsyn för kommunens bästa.

Det som gör att jag blir lite upprörd under läsningen av debattinlägget är främst ifrågasättandet av att läsa innantill. Att vara förtroendevald i kommunfullmäktige det vill säga vald av folket handlar om ansvar. Inför beslut i kommunfullmäktige är det av stor vikt att vara väl påläst vad gäller handlingar men också inför eventuell debatt. Det är viktigt inför eventuella debatter att vara väl förberedd och här är vi människor olika. För vissa räcker det med några stolpar på ett papper men för andra är det viktigt med att ha sitt debattinlägg nedtecknad. I en demokrati har man respekt tycker jag för att vi förtroendevalda har olika sätt att förbereda oss och hantera debatten.

Annons

Inför debatt och beslut i kommunfullmäktige måste var och en oavsett partitillhörighet vara väl insatt i alla frågor. Hur man förbereda sig och planerar debatt och beslut till kommunfullmäktiges viktiga beslut avgör varje ledamot och ska inte bli hånad i media via dylik debattartikel av moderaterna. Att använda härskarteknik i syfte att svartmåla en annan person eller grupp för att förstärka sin egen position är inte värdigt i en demokrati. Däremot att lyfta frågor av olika karaktär med ideologisk bakgrund brukar vara vanligt att partier i opposition gör. Här kan väl kommunens bokslut vara en källa till ideér om moderaterna önskar debatt. För mig är alla människors lika värde en av hörnstenarna i samhället och vi människor har olika förrättningar och förmågor att tala inför folk och hur man använder retorik på olika sätt.

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Annons
Annons
Annons
Annons