Insändare: Måste börja planera för ny Ölandsbro snarast

Undertecknad har i flera år pläderat för att arbetet med att planera för en ny Ölandsbro behöver inledas snarast.
Insändare • Publicerad 17 december 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Men en annan anledning till att arbetet behöver inledas snarast är att ledtiden för investeringar i stora infrastruktursatsningar är lång”.
”Men en annan anledning till att arbetet behöver inledas snarast är att ledtiden för investeringar i stora infrastruktursatsningar är lång”.Foto: Arkiv

Huvudanledningen är att nuvarande bro är underdimensionerad, och att den därmed inte kan leva upp till nutida standarder vad gäller trafiksäkerhet. När Ölandsbron byggdes räknade man med att en miljon fordon per år skulle passera bron - nu är den siffran uppe i omkring sju miljoner.

Ökad trafik gjorde att man öppnade upp fler körfält – vilket var helt nödvändigt – men det gör också att precis hela vägbanan tagits i anspråk. Det finns inte utrymme för mitträcken eller cykelbanor, vilket naturligtvis hade funnits om bron byggts i dag.

Men en annan anledning till att arbetet behöver inledas snarast är att ledtiden för investeringar i stora infrastruktursatsningar är lång. Bara att få med en ny bro i statens nationella plan för infrastruktur kan ta årtionden. Trafikverket planerar för att bron ska användas fram till 2070. I bästa fall skulle en ny bro kunna stå på plats på 2040-talet.

Medeldygnstrafiken på Ölandsbron är jämförbar med Öresundsbron. Trots att Öresundsbron bara är 25 år gammal planeras det redan för en andra förbindelse till Danmark. Är det rimligt att stat och regering prioriterar fler förbindelser till Danmark före en ny Ölandsbro, trots att Ölandsbron är dubbelt så gammal och mycket mer omodern än Öresundsbron? Det är frågor som bör ställas. Om vi inte gör det så kommer en ny Ölandsbro fortsätta bli nedprioriterad i den nationella planeringen.

Sebastian Hallén (L)