GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: Cykla Fyr till Fyr - Ölandsleden

Att cykla på Öland är nog det finaste sättet att uppleva naturen och landskapet. Men det förutsätter givetvis att färdvägarna är säkra och anpassade för ändamålet.
Insändare • Publicerad 16 juni 2021
Detta är en insändare i . Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Eddie Forsman.
Eddie Forsman.
Foto: Michael Ståhl

Så tänkte Kent Ingvarsson och jag när vi en majdag för femton år sedan skrev en motion till Ölands kommunalförbund om att starta en förstudie ”Öland runt på cykel”. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att skapa en cykelled runt Öland, där fler fick möjlighet att komma ut och få del av alla aktiviteter och naturupplevelser som landskapet erbjuder. Då var tiden tyvärr inte riktigt mogen och en majoritet i kommunalförbundet sa nej till detta.

Men skam den som ger sig. År 2010 skrev vi en ny motion till kommunalförbundet med samma grundidé. Fast nu med rubriken ”En studie av det ekonomiska värdet av Ölands cykelturism”. Fem år senare och nu med lite kryddning av motiven gick motionen igenom.

En förstudie upphandlades och finansierades av Trafikverket, Regionförbundet och Ölands kommunalförbund. Förstudien, som tog ungefär fyra månader, visade tydligt fördelarna med att skapa en cykelled, en led som vi med facit i hand kunde ha påbörjat långt tidigare.

Påföljande år, 2011, fick jag uppdraget av Ölands kommunalförbund att försöka lösa finansieringen, en kostnad som våra tjänstemän uppskattade till ca 90 Mkr. Jag minns att det kändes som ett stort, spännande och nästan omöjligt uppdrag. Men efter tre års resande runt om i Sverige, på jakt efter efter finansiering, visade det sig vara ett av de roligaste uppdragen jag haft Det går inte att referera till alla möten, platser och personer som jag mött under dessa år men efter de tre åren kunde vi säkerställa 90.5 Mkr till en öländsk cykelled.

Infrastruktursatsningen för att möjliggöra cykelleden är en av de största, ekonomiskt sett, som skett på Öland under senare år. Av de pengar som tillfördes projektet kom det mesta, 72.5 Mkr, från externa källor. Trafikverket bidrog med 41 Mkr, som togs ur den nationella transportplanen. Ytterligare 20.5 Mkr kom från dåvarande Regionförbundet Kalmar län och Regionala transportplanen. Tillväxtverket tillförde 11 Mkr och 9 Mkr bidrog var och en av de de båda öländska kommunerna med.

Att ordna finansiering av ett så stort projekt kräver givetvis både tid och pengar. Men med tanke på projektets storlek är jag nöjd med att kostnaden stannade vid ca 150 000 kr i arvoden och reseersättningar. En riktigt hygglig utväxling på insatsen. Dessutom har anskaffningskostnaderna betalats av projektet och inte av kommunerna eller kommunalförbundet.

Kontentan av detta är att ingenting är omöjligt bara vi är överens om tagen och släpper loss krafterna. En viktig grundpelare är att bygga bra relationer där ärlighet, förtroende och tillit finns med.

Många möten har det blivit genom åren med ministrar, generaldirektörer, trafikdirektörer med flera. En del möten mer spännande än andra, och där intresset för cykling ibland varit den gemensamma nämnaren. Ett möte som blev extra minnesvärt var med dåvarande infrastrukturministern, Chatarina Elmsäter-Svärd, där jag visste att tiden var begränsad. Jag skickade ett sms och påminde om vad hon sagt när hon tog det första spadtaget för den blivande cykelleden, vilket skedde på Ekerum den 12 september 2012:

“Ni på Öland har ju gjort er hemläxa, ni är politiskt överens, nu är det bara att bygga”. Nyfikenheten var väckt, och på det mötet fick jag mer än den dubbla inbokade tiden. Det mötet bidrog antagligen till ytterligare pengar från den nationella transportplanen. Att vi lyckats nå fram fick vi bekräftat genom kommentar från en annan av ministrarna:

“Det finns ingen på näringsdepartementet som inte vet vad Ölandsleden är för något”.

Det är nog ingen överdrift att påstå att våra möten satte avtryck i regeringens kommande infrastrukturproposition. I propositionen var Ölandsleden den enda cykelleden som uttryckligen skulle få del av finansiering från den nationella planen.

Besöksnäringen är en bransch som blir allt viktigare för Sverige. I Region Kalmar län är Öland ett särskilt starkt resmål för turister generellt, och cykelturismen har kommit att spela en allt större roll. På Tillväxtverket är man medvetna om att cykelturismen bidrar till ett småskaligt hållbart näringsliv på landsbygden. Ett näringsliv som är med och skapar förutsättningar för upplevelseturismen. Naturen, den biologiska mångfalden och spåren från äldre tiders landskap är Ölands största tillgång och kommer att bli än viktigare i framtiden.

Trafikverket har även gjort bedömningen att cykelleden “Fyr till Fyr” är av nationellt intresse. Leden har fått statusen både som internationell och nationell rekreations- och turistcykelled.

Under hela arbetet med att planera dragningen av leden har vi alltid varit noga med att ta hänsyn till naturen och den biologiska mångfalden. Neptuniåkrar är ett gott exempel där det tog fem år av diskussioner med Länsstyrelsen innan vi tillsammans hittade en möjlig (cykel)väg.

I projektet har vi också försökt hushålla med naturresurserna. Det kan vara roligt att veta att vi återanvände asfalt från Ölandsbron till beläggningen på de första delsträckorna av Ölandsleden. Det blev möjligt tack vare ett gott samarbete med Trafikverket.

Min vision är att Ölandsleden blir en av de största reseanledningarna till Öland.

Att Ölandsleden utökas och sträcker sig runt hela Öland och att vi då har byggt norra Europas exklusivaste cykelled där vi får uppleva cirka 90 naturreservat, ett världsarv, en ekopark, sex riksintressen (biologisk mångfald) och en geopark.

Eddie Forsman, Fd Styrgruppens Ordförande