Annons

Insändare: Brukarna påverkas av omsorgens brister

Sedan förra hösten har ett stadigt ökande antal visselblåsare avslöjat missförhållanden inom den sociala verksamheten i Mörbylånga kommun. Vi Moderater reagerar starkt på den vittnesbörd många medarbetare anförtror oss, och finns som offentlig handling i kommun-diariet, samt kräver att Socialdemokraterna och ansvariga tjänstepersoner agerar.
Insändare • Publicerad 18 juni 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Hittills har mycket av den information som kommit upp till ytan handlat om medarbetarnas ohållbara situation och arbetsmiljö. Vad som ännu inte fått lika mycket uppmärksamhet är hur allt som uppdagas påverkar de många brukare, samhällets mest utsatta, som är beroende av en väl fungerande verksamhet.

Flera av de visselblåsare som flaggat för hierarkiska system, en osund arbetsmiljö, och att minutstyrning präglar vardagen har också lyft oron kring det faktum att flera av de brukare de ansvarar för far illa av den stora oreda som präglar Mörbylånga kommuns mest sårbara verksamheter.

Annons

Vi Moderater reagerar på att en tidigare välskött verksamhet nu blottar så grava problem. Därför måste den politiska majoriteten (S, C och V) träda fram och agera. Det viktigaste nu är att säkerställa att den vård och omsorg som kommunen utför inte påverkas mer av de stora organisatoriska utmaningarna som finns.

Eva Folkesdotter Paradis (M), vice ordförande socialnämnden

Ingela Fredriksson (M), ledamot socialnämnden

Carl Dahlin (M), kommun- och regionpolitiker

Mörbylånga kommun

Annons
Annons
Annons
Annons