Insändare: Återskapa en folkets kyrka

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar. Snart är färre än halva landets befolkning medlemmar i någon av kyrkans församlingar och vad värre är: ungdomar och unga vuxna tenderar i allt mindre utsträckning att engagera sig i kyrkans angelägenheter. Antalet konfirmander minskar år efter år. Hur blev det så här?
Foto: Carin von Post