Insändare: ”Är mer lika pensioner för alla invånare i Kalmar län önskvärt?”

Kvinnor i Kalmar län har i genomsnitt 22 procent lägre allmän pension än män. I hela Sverige är skillnaden 20 procent. Denna inkomstskillnad brukar kallas "pensionsgapet" och finns trots att både det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionsavtalen är könsneutralt utformade.
Insändare • Publicerad 29 mars 2022 • Uppdaterad 30 mars 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det orangea kuvertet ger en bild av den framtida pensionen.
Det orangea kuvertet ger en bild av den framtida pensionen.Foto: 

Varför finns pensionsgapet? Går det att minska skillnaderna mellan könen? Och i vilken grad är mer lika pensioner för alla önskvärt? För att kunna besvara de frågorna måste vi gå tillbaka till pensionssystemets grundkonstruktion.

Det svenska allmänna pensionssystemet bygger på den så kallade livsinkomstprincipen. Den innebär att pensionen beräknas utifrån de samlade arbetsinkomsterna under hela livet. Eftersom kvinnor i genomsnitt har en lägre livsinkomst än män får de också i genomsnitt en lägre pension. Det är alltså inkomstgapet mellan män och kvinnor under arbetslivet som skapar pensionsgapet.

Om vi redan i morgon fick ett arbetsliv där kvinnor och män tjänar exakt lika mycket, så skulle pensionerna ändå inte bli lika stora förrän om 40-50 år. Det är först när de som går i pension har arbetat med lika inkomster under hela arbetslivet som pensionerna också kommer att vara helt lika.

De beslutsfattare som vill minska pensionsgapet kan alltså göra det genom att verka för åtgärder som minskar inkomstskillnaderna mellan könen i arbetslivet, med effekt först på lång sikt.

Ett annat snabbare sätt att minska pensionsgapet är att vidta olika åtgärder som gör att pensionerna omedelbart blir mer lika för alla. Några exempel på sådana åtgärder är att höja grundskyddet, förändra eller införa nya pensionsgrundande belopp samt att införa möjlighet att dela pensionsrätter för inkomstpensionen.

Med det sagt är det viktigt att konstatera följande: I princip alla möjliga åtgärder som syftar till att snabbt jämna ut pensionerna mellan kvinnor och män skulle samtidigt försvaga livsinkomstprincipen, alltså kopplingen mellan arbete och pension.

Helt lika pensioner mellan kvinnor och män går sannolikt inte att uppnå utan att ersätta dagens pensionssystem med en ren baspension som är lika stor för alla. Det skulle innebära att kopplingen mellan arbete och pension utraderas helt.

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är en fråga som engagerar och som påverkar oss alla. De beslutsfattare som vill minska pensionsgapet mellan kvinnor och män måste ta ställning till i vilken grad arbete ska löna sig.

Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten

Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndigheten

Daniel Barr, generaldirektör för Pensionsmyndigheten